Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Matouše

Ježíš řekl svým apoštolům: „Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.’ Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Neshánějte si do opasku ani zlaté, ani stříbrné, ani měděné peníze, neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani opánky ani hůl, protože dělník má právo na svou obživu. V každém městě nebo v každé vesnici, kam vejdete, se vyptejte, kdo si to v nich zaslouží, a tam zůstaňte, dokud se nevydáte na další cestu. Když vstoupíte do domu, pozdravte ho (přáním pokoje)! A když si to ten dům zaslouží, ať na něm spočine váš pokoj; když si to nezaslouží, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude na vaše slova dbát, při odchodu z toho domu nebo města si vytřeste prach ze svých nohou. Amen, pravím vám: V den soudu bude lehčeji zemi sodomské a gomorské než takovému městu.“ (Mt 10, 7-15)

Zamyšlení:

Dnes nás Boží slovo zve k evangelizaci a říká: „Jděte a hlásejte“ (Mt 10,7). Ježíš mluví o Božím království, přináší dobrou zvěst, evangelium, o tom, že On je náš spasitel, kterého poslal Otec do světa, a proto jediný, kdo nás může obnovit zevnitř a změnit svět, ve kterém žijeme. Ježíš prohlásil, že se přiblížilo nebeské království. Byl ohlašovatelem příchodu Božího království, které bylo přítomno mezi muži a ženami do té míry, že rostlo dobro a zlo ustupovalo. Ježíš chce spásu celého člověka, na těle i na duchu; tím více jsou nám lidem utrpení a smrt záhadou, ale i na ni má Ježíš odpověď: vzkříšení. Když je někdo mrtvý kvůli hříchu a získá milost, dostává nový život. Toto je velké tajemství, které prožíváme od okamžiku našeho křtu; křesťané jsou povoláni ke vzkříšení! Kristus vznáší požadavek, abychom byli vždy nositeli pokoje. Když kněží přinesou přijímání nemocnému, řeknou: Pokoj tomuto domu! A Kristův pokoj tam zůstane, pokud tam žijí lidé, kteří si ho zaslouží. K přijetí darů Božího království je zapotřebí dobré vnitřní dispozice a vědomé ochoty a otevřenosti. Na druhé straně vidíme mnoho lidí, kteří neváhají představit řadu důvodů, omluv či někdy lépe řečeno výmluv, proč nemohou přijmout evangelium a přes Boží pozvání uvěřit. Máme velký úkol mezi lidmi a nemůžeme polevovat v hlásání evangelia, především ale příkladem vlastního života.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie