Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 25. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 25. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ


Slova svatého evangelia podle Lukáše

Údělný kníže Herodes uslyšel o všem, co se dálo, ale nevěděl, co si má myslet, protože
jedni říkali (o Ježíšovi), že to Jan byl vzkříšen z mrtvých, druzí, že se objevil Eliáš, jiní, že
vstal některý z dávných proroků. Herodes však řekl: „Jana jsem přece dal stít. Kdo je tedy
ten, o kterém slyším takové věci?“ A snažil se ho uvidět.

Podcast:

Zamyšlení:

Dnešní evangelium nám vypráví, jak Herodes toužil vidět Ježíše (srov. Lk 9,9). Taková touha
vidět Ježíše se zrodila ze zvědavosti. O Ježíši se hodně mluvilo kvůli zázrakům, které konal.
Mnozí o něm mluvili. A Ježíšovo chování vyvolávalo v mysli mnoha lidí jména několika
proroků: Eliáše, Jana Křtitele atd. Protože však šlo jen o zvědavost, Herodovy rozmary
nepřekonaly. Až do té míry, že když se Herodes setká s Ježíšem, chová se k němu pohrdavě a
vysmívá se mu (srov. Lk 23,8-11). Herodův rozmar setkat se s Ježíšem mizí, když se s ním
konečně setkává, neboť Ježíš odmítá odpovědět na jeho četné otázky. Ježíšovo mlčení odsuzuje
Heroda jako zkaženého a zkaženého. Někdy, podobně jako v Herodově případě, jsme možná i my
měli chuť “vidět” Ježíše. Ale Ježíš z masa a kostí, stejně jako v Herodově době, už pro nás zde
není; i když existují jiné způsoby, jak se s Ježíšem setkat. Dovolte mi, abych vás upozornil na dva
z nich. V první řadě je podle církevní tradice čtvrtek vynikajícím dnem pro “setkání” s Ježíšem v
Eucharistii. Existuje mnoho míst, kde je ve čtvrtek, jako je ten dnešní, Ježíš ve svátosti
Eucharistie vystaven k uctění v adoraci. “Eucharistická adorace znamená vstoupit do hlubin srdce
ve společenství s Pánem, který se v Eucharistii zpřítomňuje tělesně. V posvátné monstranci se
nám vždy svěřuje a žádá nás, abychom se sjednotili s jeho přítomností, s jeho vzkříšeným
Tělem,” píše Benedikt XVI. Přijďte a nechte se oslnit jeho přítomností. Na druhém místě můžeme
odkázat na populární píseň, jejíž refrén zní: “On je s námi a my ho neznáme”. Ježíš totiž přebývá
v mnoha našich bratřích a sestrách, kteří jsou vyvrženi ze společnosti, kteří trpí a nemají nikoho,
“kdo by se s nimi chtěl setkat”. Benedikt XVI. ve své encyklice Bůh je láska říká: “Láska k
bližnímu, zakotvená v lásce k Bohu, je především odpovědností každého jednotlivého člena
věřících, ale je také odpovědností celého církevního společenství na všech úrovních.” Proto
pojďte za Ježíšem ještě dnes!

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie