Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK DRUHÉHO ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK  DRUHÉHO ADVENTNÍHO TÝDNE

Slova svatého evangelia podle Matouše:

Ježíš řekl zástupům: „Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Od času Jana Křtitele až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují. Neboť všichni Proroci i Zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout: on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš!“ Mt 11,11-15

Podcast:

Zamyšlení:

Dnešní evangelium mluví o Janu Křtiteli, Mesiášově předchůdci, o tom, který přišel připravit cestu Pánu. Zůstane s námi až do šestnáctého dne tohoto měsíce, kdy končí první část adventní doby. Jan je rozhodný člověk, který si velmi dobře uvědomuje hodnotu věcí, který si je vědom toho, že je třeba bojovat, abychom se zdokonalili a byli svatí. Proto Ježíš říká: „Od času Jana Křtitele až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují.“ „Násilníci“ jsou ti, kteří směřují násilí sami k sobě: Snažím se věřit, že Pán miluje i mě? Podstupuji dobrovolně oběti, abych se „učinil malým“? Vynakládám úsilí, abych si byl vědom toho, že jsem synem svého Otce, a žiji podle toho? Svatá Terezie z Lisieux se odvolává na tato Ježíšova slova, která říkají něco, co nám může pomoci v našem osobním a důvěrném rozhovoru se Synem člověka: „Jsi to ty, ó bído, má první lásko, má touho po oběti, budu s tebou až do smrti! Vím, že atlet, jakmile je na stadionu, zbaví se všeho, aby mohl běžet a závod vyhrát. Vy, světští lidé, si můžete vychutnat lítost a úzkost, které plynou z marnosti vašich hořkých plodů; já, radostná, získám vítězství pro rozhodnutí k chudobě a oběti“. A já? Proč si stěžuji, jakmile cítím, že mi chybí něco, co považuji za nezbytné? Kéž bych dokázala vidět věci tak jasně jako sv. Terezie ve všech aspektech svého života! Velmi tajemným způsobem nám dnes Ježíš říká: Jan je ten Eliáš, jehož příchod byl předpovězen. Kdo má uši, ať poslouchá!“ Co tím myslí? Chce nám objasnit, že Jan byl jeho skutečným předchůdcem, který plnil stejné poslání jako Eliáš, a to podle přesvědčení, které měli tehdejší lidé, že prorok Eliáš se měl vrátit dříve než Mesiáš.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie