Zamyslenia

Zamyslenie na 12. decembra 2019, Štvrtok po 2. adventnej nedeli/alebo Guadalupskej Panny Márie

Zamyslenie na 12. decembra 2019, Štvrtok po 2. adventnej nedeli/alebo Guadalupskej Panny Márie

Ježiš povedal zástupom: „Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.
Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána: A on sám – ak to chcete prijať – je Eliáš, ktorý má prísť.
Kto má uši, nech počúva!“

Zamyslenie:                        

Pán Ježiš preukazuje Jánovi Krstiteľovi mimoriadnu úctu. Nie otec Abrahám, kráľ Dávid, ani nikto z prorokov, ale: “Čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ.” (porov. Mt 11,11). Sám o sebe pokorne hovorí: “…ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv.” (porov. Mt 3, 11)                        

Akým nedosiahnuteľným sa môže zdať! Boh, na naše šťastie, používa iné hodnotiace kritériá ako človek. Pápež František povedal: “Pán od teba očakáva svedectvo, ktoré nikto iný nemôže vydať namiesto teba.” Možno nie si povolaný k veľkým činom v očiach davov ľudí, ale k hrdinstvu vzácnemu pred Bohom.                        

Ježiš Jána Krstiteľa vyvyšuje “viac ako proroka.” (porov. Mt 11,9) Menuje ho Eliášom, ktorého príchod mal predchádzať Spasiteľa, ako to tvrdili zákonníci. Odpúšťa a stále túži, aby ho aj oni nasledovali.                        

Na záver úryvku prichádza jednoduchá Ježišova výzva s hlbokým odkazom: “Kto má uši, nech počúva!” Boh sa ti prihovára tak, aby si ho dokázal počuť. Svojimi zmyslami ťa uschopnil vnímať krásu a bohatstvo jeho stvorenstva. Nehľadaj ho kdesi vo hviezdach, keď je blízko pri tebe.

Aplikácia:

1/ Aké svedectvo vydávaš svojim životom?

2/ Ako využívaš zmysly – zrak, sluch, chuť, čuch, hmat – na spoznávanie Boha?

Peter

ženatý, programátor web stránok, 31 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie