Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 2. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. Jn 4, 11-18

Podcast:

Zamyslenie:

Čo je médium a čo cieľ?

V tlači ste sa mohli dočítať, že na Slovensku rastie spotreba vína, a to dokonca i v oblastiach, kde sa víno doteraz nezvyklo až tak piť a kde ľudia dávali prednosť skôr tvrdému alkoholu. A tiež, že to víno, o ktoré je záujem,je skôr víno vyberané, značkové. Stále väčší záujem je aj o rôzne akcie, ktoré sa v tomto smere konajú, napríklad vínne cesty. Vlani vraj nebolo na Malokarpatskú vínnu cestu možné dostať vstupenky, hoci lacné nie sú. Je toto dobrý trend alebo zlý?

Nakoľko dnešné evanjelium hovorí o víne a príbeh o jeho premenení z vody na svadbe v Káne je veľmi dobre známy i medzi ľuďmi, ktorí bibliu ani nepoznajú, poďme trocha uvažovať o tom, čo to vlastne Ježiš urobil a prečo to urobil. Ježiš totiž priniesol medzi hostí víno, keď ho už nemali, a tak vyriešil podľa všetkého veľmi závažný problém.

Poďme sa teda pýtať: Aký problém to Ježiš vyriešil? Prečo bolo pri riešení tohto problému v centre pozornosti víno? Je možné víno v evanjeliu brať doslova, alebo iba ako symbol čohosi úplne iného? Aké je vlastne posolstvo dnešného evanjelia?

Nakoľko príbeh o premení vody na víno v Káne si čítame úplne na začiatku púte obdobím „cez rok“, máme právo predpokladať, že ide o myšlienku, ktorá zadáva kurz celému nášmu uvažovaniu o zmysle učenia a diela Ježiša Krista.

Evanjelista Ján hovorí, že premenenie vody na víno v Káne bolo úplne prvé znamenie, ktoré Ježiš vykonal. Prečo na začiatku práve toto znamenie? Ide tu vari o niečo kľúčové? Má vari víno nejakú dôležitú funkciu?

Ježiš často pripomína, že zmyslom jeho príchodu je zhromažďovať to, čo bolo roztratené a týchto ľudí privádzať späť domov, do spoločenstva. Prvotný hriech možno chápať ako bombu, ktorá rozbila celok a nechala po sebe črepiny. Tieto črepiny bolo treba hľadať a zberať po celom okolí. Z toho dôvodu sa mesiášske časy chápali ako časy, kedy sa roztratení ľudia znova zídu dohromady a  spolu s Bohom budú zasa tvoriť jednu rodinu, kde bude pohoda, radosť, pokoj a jednota.Preto Ježiša vidíme neustále na hostinách a v rôznych partiách často pochybných ľudí. To sa vtedajším mocným moc nepáčilo, no Ježiš na to nedbal, pretože pre neho išlo o čosi veľmi podstatné. Keď prichádzal na hostiny, pre neho nebolo dôležité najesť a napiť sa, ale byť spolu s ostatnými a tešiť sa, že sa v jeho prítomnosti zišli pospolu dokonca i takí, ktorí by si nikdy spolu za jeden stôl nesadli. Dôsledkom bolo, že mnohí z tých, ktorí tam v tej chvíli boli, pod vplyvom celej tej udalostiznova našli i seba samých.

Čo ma s týmto spoločné víno? Veľa. V Káne hrozilo, že sa ľudia po tom, čo sa im minulo víno, rozídu. Ich spoločenstvo preto, že nemali pri čom sedieť, malo skončiť. Ježiš toto zachránil. Urobil im z vody víno, a tak ich udržal pospolu, v jednote. Splnili sa tu tak mesiášske časy, o ktorých dávno pred tým písal prorok Izaiáš: „Pán zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu hojnú, hostinu s vínom, hojnosť vyberanú, víno najjemnejšie.“ (Iz 25,6-8)Vidíme tu to víno? Izaiáš spomína mesiášske časyako časy, kedy sa zhromaždia vedno rôzni ľudia, kde bude hojná hostina s vínom a to vyberaným. Víno je tu symbolom komunity, vychutnávania, dobrej nálady a pohody. Nedivme sa preto, že Ježiš za jeden zo znakov eucharistie vybral víno; lebo eucharistia je tiež znamenie, ktoré nás zhromažďuje dovedna. 

Na tomto pozadí potom pochopíme snahy niektorých kresťanov, nielen ako dosť neprirodzené, ale dokonca akov rozpore s evanjeliom; napríklad spiritualita, ktorúby sme mohli nazvať  púťou slzavým údolím. Jej podstatou je,  že sa treba vydať na cestu, nevšímať si nikoho ani naľavo, ani napravo, nič nevychutnávať, ani sa z ničoho netešiť. Praktizovať sebaodriekanie asebazápor a žiť v úzkosti a neistote, či ma Boh spasí a prijme do svojho náručia. Je isté, že sebazápor má tiež svoju hodnotu, ale nie ako trvalý stav. Trvalý stav je radosť z toho, že existujeme, že Boh stvoril pre nás krásny svet a že chcel, aby sme tieto veci spoločne užívali a z nich sa tešili. Samozrejme, veci je možné aj zneužívať, a preto je dôležité naučiť sa, v čom spočíva rozdiel.

Kedysi, keď som ešte pracoval medzi študentmi, občas sa ma pýtali: „Je dobré ísť na pivo s kamošmi či vypiť si občas i vínko alebo nie?“ Moja odpoveď bola obyčajne takáto: „To závisí od toho, čo je pre teba médium a čocieľ. Ak ti je cieľom spoločenstvo s tvojimi priateľmi a médiom ti je pivo, choď! Tak sa stane, že bude rásť tvoja blízkosť a tvoj vzťah s nimi, budete sa veľa rozprávať, po čase možno i o vážnych a citlivých témach a bude sa vám umenšovať osamelosť. A navyše nikdy sa neopiješ, lebo pivo ti bude len médiom. Budeš si z neho pochlipkávať, no nebudeš mať potrebu sa ním nalievať. Ak to bude ale naopak, že cieľom ti bude pivomédiom tvoji priatelia, potom ty budeš svojich priateľov iba používať, aby si do krčmy nešiel sám, no oni ti dôležití nebudú. Dôležité ti bude pivo. A ty budeš odchádzať z krčmy opitý a navyše osamelý, lebo so svojimi priateľmi, aj keď si s nimi sedel pri jednom stole celé hodiny, si blízki nie ste.“ 

Občas chodím po návštevách, kde sa stretávam s milovníkmi vín. Títo ľudia vedia o vínach zasvätene rozprávať a ponúkajú na ochutnávku spolu s jedlom jeho rozličné sorty. No prirodzene ono to pri víne nezostáva. Rozprávame sa i hlbšie a človek príde domov triezvy a obohatený o to, čo počul a zažil. V tomto zmysle si myslím, že trend s vínom, ktorý badáme i na Slovensku, je vcelku zdravý, len aby sa dotiahol ďalej. Na Slovensku máme veľa alkoholikov. Poväčšine sú to ľudia, ktorí si myslia, že majú priateľov, no v skutočnosti je to zhluk osamelcov, ktorí sa zídu iba preto, aby sa opili. Použijú sa jeden druhého, nikdy sa nezaoberajú vážnymi témami, vlastne tými, ktoré sú príčinou, že pijú a že sú vo svojom jadre nešťastní a osamelí. Aké úplne odlišné od tohto je posolstvo Ježišovo: vytváraj komunitu, rozprávajte sa, otvárajte sa, spájajte sa… pri stole!

Aby ste ma nepochopili nesprávne: nechcem tu dnes propagovať víno a pitie. Víno som použil ako príklad len preto, lebo sa nachádza v dnešnom evanjeliu. Ten istý účel splnia aj iné veci, ktoré ľudia obľubujú: čaj, káva, koláčiky, džúsy… alebo čokoľvek, čo nám slúži ako médium pri tvorení komunity. Toto všetko sú len prostriedky k tomu, aby ľudia prišli, aby sa dali dohromady a aby tvorili komunitu, a to takú, kde úplne uprostred – často bez toho, že by to vedeli je – Ježiš.

Želám vám požehnanú nedeľu.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie