Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

„Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume.“Jn 6,52-59

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes robí Ježiš tri kľúčové vyhlásenia: že máme jesť telo Syna človeka a piť jeho krv; že ak neprijímame sväté prijímanie, teda Eucharistiu, nemôžeme mať život; a že žiť tento život je podmienkou pre večný život a podmienkou vzkriesenia. Tieto Ježišove výroky sú jasné, dôrazné a definujú, čo je v živote kresťana potrebné.

My katolíci nie sme vždy na úrovni, ktorú si Eucharistia vyžaduje. Občas sa snažíme „žiť“ bez životných podmienok, ktoré nám Ježiš stanovil, a predsa, ako napísal sv. Ján Pavol II.: „Eucharistia je príliš veľký dar, aby sme pripustili nejaké nejasnosti a redukcie.

Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ Jesť telo Syna človeka znamená žiť ako Syn človeka. Tento pokrm sa nazýva „prijímanie“. Je to „pokrm“ a hovoríme „pokrm“, aby náhodou nevznikli pochybnosti, pokiaľ ide o jeho osvojenie a o stotožnenie s Ježišom. Prijímame sväté prijímanie, aby sme zostali spojení: aby sme mysleli ako On, hovorili ako On, milovali ako On. Nám kresťanom chýbala eucharistická encyklika pápeža Jána Pavla II. s názvom Cirkev žije z Eucharistie. Je to „oheň“, pretože Eucharistia je zanietená.

Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť.“ hovoril Ježiš v Zelený štvrtok. Mali by sme si obnoviť eucharistický zápal. Žiadne iné náboženstvo nemá podobnú iniciatívu. Je to sám Boh, ktorý zostupuje do srdca človeka, aby nadviazal tajomný vzťah lásky. A od tohto momentu sa Cirkev buduje a zúčastňuje sa na eucharistickom apoštolskom dynamizme a cirkevnom poslaní. V skutočnosti sa vnárame do tajomstva, ako to urobil Tomáš, keď sa dotýkal rán vzkrieseného Krista. My kresťania by sme mali revidovať svoju vernosť eucharistickej skutočnosti tak, ako ju zjavil Ježiš Kristus a ako nám ju navrhuje Cirkev. A mali by sme znova prežívať „nehu“ voči Eucharistii. A počnúc Eucharistiou budú ľudia vyzerať posvätne, tak ako práve sú. A my im budeme slúžiť s obnovenou nežnosťou.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie