Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14,1-6)

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš vyzýva, aby sme ostali pokojní. Pokoj a radosť plynú z jeho vzkrieseného Srdca smerom k tomu nášmu.

Naše časy sú časmi rozrušenia, nepokoja a stresu. Často vo svete prevládne “nezmysel”, strata transcendencie a ľudia zistia, že nielenže zabudli na svoju cestu, ale ju aj stratili, pretože predtým zabudli na Boha. Mnohé nepokoje sú dôsledkom toho, že ako ľudia sme Boha odsunuli a dali prednosť pokroku.

Uprostred toho všetkého je Ježiš, Knieža pokoja a so svojou nekonečnou nežnosťou opakuje všetkým ľuďom dobrej vôle: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.” (Jn 14, 1). Po pravici Otca sa teší na chvíľu, keď nás bude mať po svojom boku, “aby ste aj vy boli tam, kde som ja” (Jn 14, 3). Nemôžeme argumentovať ako Tomáš. Už vieme, kde je cesta. Vďaka Kristovej čistej láske poznáme cestu, ktorá vedie k Otcovi, v ktorého dome je mnoho príbytkov. V nebi je pre nás pripravené miesto, ktoré zostane navždy prázdne, ak ho neobsadíme. Priblížme sa preto bez strachu a s neobmedzenou dôverou k Tomu, ktorý je jedinou Cestou, neodňateľnou Pravdou a plnosťou Života.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie