Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 13. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“ (Mt 8,18-22)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám evanjelium predstavuje vlastnosť, ktorú musí mať dobrý Ježišov učeník: odstup od materiálnych dobier. Ešte predtým však svätý Matúš poukazuje na detail, ktorý by sme nemali prehliadnuť. „Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy…“ (Mt 8, 18). Zástupy sa zhromažďujú okolo Pána, aby počúvali jeho slová nádeje, aby sa uzdravili z chorôb a rôznych závislostí. Hľadajú svoju spásu a závan večného života uprostred uponáhľaného a rozhádaného sveta.

Tak ako vtedy, aj v dnešnom svete sa deje niečo podobné: mnohí z nás hľadajú Boha, aby nasýtili svoje srdce pravými duchovnými dobrami. Tým najväčším je poznanie Ježiša Krista a život v láske a priateľstve s ním. Kto sa neusiluje o spoznanie Ježiša, riskuje, že padne do pasce, ktorá naplní srdce inými “bohmi”, ako sú trávenie veľa času na sociálnych sieťach, užívanie si bez miery, túžba stále cestovať a navštevovať turistické atrakcie, horúčkovitá práca, aby človek zarobil viac peňazí a mohol mať lepšie auto ako sused, alebo fitness, len aby sa mohol pochváliť svojou postavou…  Toto je realitou v živote mnohých ľudí. Avšak tieto aktivity nikdy nenaplnia ľudské srdce a neponúknu ani zmysel života.

V ostrom kontraste k takémuto spôsobu životu zaznievajú slová pápeža svätého Jána Pavla II, adresované mladých ľuďom. „Je možné byť moderný a zároveň hlboko verný Ježišovi Kristovi“. Je to pozvanie oslobodiť a dištancovať sa od zmaterializovaného spôsobu života, ktorý v nás zanecháva prázdne srdce.

„Syn človeka nemá kde hlavu skloniť (…) a Poď za mnou“ (Mt 8, 22), počujeme v dnešnom evanjeliu. Sv. Gregor Veľký v tejto súvislosti hovorí: „Užívame časné veci, naše srdce je však nastavené na to, čo je večné. Časné dobrá nám pomáhajú na ceste, naša túžba musí však smerovať k večnosti, ktorá má byť našim cieľom.“ Tieto slová sú dobrým kritériom na preskúmanie toho, či správne nasledujeme Ježiša.

Aplikácia:

  • Mám aj ja nejakých „bôžikov“, ktorým venujem až príliš veľa času a pozornosti?
  • Akými túžbami je naplnené moje srdce? Je tam aj túžba lepšie poznať Ježiša a viac ho milovať? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie