Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku. A zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať. Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človekovi, čo mal vyschnutú ruku: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ On vstal a postavil sa. A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?“ Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela. Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom. (Lk 6,6-11)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám Ježiš dáva príklad slobody, o ktorej sa dnes toľko rozpráva. Ale na rozdiel od toho, čo väčšina považuje za „slobodu“, je Ježišova sloboda úplne spojená s vôľou a konaním Otca a riadi sa tým, čo robí Otec: „„Veru, veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn.“ (Jn 5,19). A Otec robí a koná len z lásky.

Láska sa na jednej strane nedá nanútiť, no na druhej strane je to práve láska, ktorá nás „núti“, pohýna konať, spája nás a úplne obnovuje život. Ježišova výzva mužovi s vyschnutou rukou: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ (Lk 6,8) má oživujúcu silu. A posledná časť jeho príkazu mužovi: „Vystri ruku“ (Lk 6,10), ktorá uzatvára zázrak, definitívne vracia život a silu tomu, čo bolo bezmocné a mŕtve. „Zachrániť“ tu znamená to, čo aj uzdraviť. Uzdravením Ježiš obnovuje to, čo bolo v tomto chorom človeku mŕtve, a to je jasný znak Božej otcovskej lásky k jeho stvoreniam. Takže v novom stvorení, kde Syn robí len to, čo vidí robiť svojho Otca, bude nový zákon, ktorý zvíťazí. Je to zákon konajúcej lásky, a nie zákon voľnej a neviazanej slobody, kde si každý robí, čo sa mu zažiada. Kľúčom k dnešnému dňu je napojenie slobody na lásku. Sloboda a láska sa spojili v Ježišovej ceste. Keď sv. Augustín povedal: „Miluj a rob ako chceš“, myslel v prvom rade na to, aby sa človek otvoril Božej láske; otvoril jej svoje srdce. Božia láska ho potom premení tak, že bude hľadať zaľúbenie iba v tom, čo sa páči Bohu a preto sa bude snažiť konať dobro. Nebude k tomu potrebovať veľa príkazov a usmernení,  lebo ho bude pohýnať láska. Farizeji, ktorí zatvorili svoje srdcia Božej láske, neboli schopní toto pochopiť a preto po uzdravení v sobotu sa začali radiť, čo urobiť s Ježišom

Aplikácia

Chápem aj ja slobodu ako „byť oslobodený od zla“ a byť voľný, slobodný pre konanie dobra?

Čo je vo mne neživé a vyschnuté? Poprosím Pána, aby uzdravil aj mňa. 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie