Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 18. DECEMBRA

Evanjelium:

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.  Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.  Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. (Mt 1, 18-24)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás liturgia Božieho slova pozýva zamyslieť sa nad úžasným príkladom svätého Jozefa. Bol nielen človek spravodlivý, ale aj veľmi citlivý a jemný k svojej snúbenici Márii. Niet pochýb o tom, že obaja boli vynikajúci ľudia, ktorí sa milovali ako žiaden iný pár. Zároveň však treba uznať, že Najvyšší chcel, aby ich zásnubná láska prešla veľmi náročnými skúškami.

Pápež Ján Pavol II. napísal, že “kresťanstvo je prekvapením Boha, ktorý sa postavil na stranu svojho stvorenia”. V skutočnosti to bol On, kto prevzal “iniciatívu”: nečakal na naše zásluhy, aby mohol prísť na tento svet. Svoju iniciatívu spásy nám však nevnucoval: takmer – dalo by sa povedať – nás požiadal o “dovolenie”. Povolanie Božej Matky bolo Márii navrhnuté – nie vnútené. Sv. Anzelm hovorí: “On, ktorý mal moc stvoriť všetko z ničoho, odmietol pretvoriť to, čo bolo znesvätené, ak by Mária nedala súhlas” (sv. Anzelm).

Boh nás však nežiada len o súhlas, ale aj o spoluprácu, o príspevok, a to o hrdinský príspevok. A tak to bolo aj v prípade Márie a Jozefa. Dieťa Ježiš potrebovalo rodičov, rodičov, ktorí museli vynaložiť veľké úsilie, aby ubránili život “malého Vykupiteľa”. Dnes sme počuli o skúške, ktorej bol vystavený sv. Jozef. Skutočnosť bola taká, že skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že Mária počala z Ducha Svätého. Jozef, ktorý mal Máriu veľmi rád, nechcel ju vystaviť verejnej potupe a tak sa chcel radšej diskrétne stiahnuť a zrieknuť sa jej, aby ju zachránil. Boh však zasiahol. Zasvätil Jozefa do tajomstva počatia Spasiteľa, čím dal odpoveď na všetky jeho pochybnosti a dal mu najavo, že je to všetko v súlade s Božím plánom.  Jozef sa tu ukazuje ako muž, ktorý myslí na dobro druhých viac ako na svoje vlastné, muž pokory, ktorý sa vie zrieknuť svojich plánov a muž dôvery v Božiu pomoc.

Aplikácia:

  • Boh má aj so mnou svoje plány. Chcem aj ja s ním spolupracovať a byť mu k dispozícii ako Panna Mária a sv. Jozef?
  • Dnes poprosím sv. Jozefa, ktorý veľmi miloval Pannu Máriu, aby aj mne vyprosil lásku k Matke Božej a mojej Nebeskej matke.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie