Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO TELA A KRVI

Evanjelium:

Ježiš povedal zástupom : „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ (Jn 6,51-58)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes je v „chlebe“ obsiahnuté jediné posolstvo, ktoré máme počúvať a s ktorým máme žiť. V 6. kapitole evanjelia svätého Jána sa spomína zázrak rozmnoženia chlebov, po ktorom nasleduje Ježišov veľký rozhovor, ktorého úryvok dnes počúvame. Veľmi nás zaujíma jeho pochopenie, a to nielen preto, aby sme správne prežívali slávnosť „Božieho tela“ a sviatosť Eucharistie, ale aj preto, aby sme plne pochopili jedno z hlavných posolstiev Jánovho evanjelia.

Sú tu zástupy túžiace po chlebe. Je tu celé ľudstvo bez akejkoľvek nádeje, ktoré čelí smrti a bezodnej prázdnote a zúfalo potrebuje Ježiša Krista. A Boží ľud, veriaci a oddaný, ktorý potrebuje nájsť jeho skutočnú prítomnosť, aby v ňom pokračoval v živote a dosiahol život.

Tri druhy hladu a tri skúsenosti sýtosti, pre tri druhy chleba: materiálny chlieb, chlieb predstavovaný osobou Ježiša Krista a eucharistický chlieb. Vieme, že Ježiš Kristus je chlieb života. Bez neho nemôžeme žiť: „Okrem mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5). Ježiš Kristus však chcel utíšiť aj hlad zástupu a navyše z neho urobil základnú evanjeliovú povinnosť. Najistejšie si myslel, že je to dobrý spôsob, ako zjaviť a overiť spásonosnú Božiu lásku. Ale rovnako sa chcel stať prístupným aj nám, v podobe chleba, aby sme my, ktorí ešte stále kráčame dejinami, mohli zostať v tejto láske, a tak dosiahnuť život.

Ale nadovšetko nám chcel ukázať, že ho máme hľadať a žiť v ňom; chcel dokázať svoju lásku tým, že nasýti hladných, že sa vytrvalo obetuje v Eucharistii: „Kto bude jesť tento chlieb, bude žiť naveky“ (Jn 6, 58). Svätý Augustín komentoval toto evanjelium plastickými a odvážnymi slovami: „Keď jete Krista, jete život (…). Ak sa teda oddelíte až do bodu, keď už nebudete jesť Kristovo Telo a Krv, treba sa obávať, že zomriete.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie