ZAMYSLENIE NA SOBOTU 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ (Lk 11,27-28)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu môžeme počuť, milí priatelia, ten najväčší kompliment, aký mohol Ježiš povedať na adresu vlastnej Matky, Panny Márie: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ Práve touto odpoveďou Ježiš Kristus neodmieta nadšenú chválu, ktorú prostá žena venovala jeho Matke, ale uznáva ju a ide ešte ďalej, keď konštatuje, že blahoslavená Panna Mária je skutočne blahoslavená!

Občas sa nás, kresťanov, ľudia pýtajú, či my ako kresťania, veríme v predurčenie, ako to robia v iných náboženstvách. My, kresťania, v predurčenie neveríme. Avšak veríme, že Boh nám vyhradil cieľ šťastia. Boh chce, aby sme boli šťastní, šťastní a požehnaní.

Veď si len všimnime, ako sa toto slovo opakuje v Ježišovom učení: „Blahoslavení, blahoslavení, blahoslavení…“. „Blahoslavení chudobní, tichí, milosrdní, tí, čo hladujú, túžia po spravodlivosti, tí, čo nevideli, a predsa uverili…“. Boh chce naše šťastie, šťastie, ktoré sa začína práve tu, na tomto svete, hoci cesta k nemu nevedie cez bohatstvo, moc, ľahký úspech či slávu, ale cez chudobnú a pokornú lásku toho, ktorý to všetko očakáva.

Aké to je šťastie? Je to šťastie, ktoré je väčšie ako radosť zo života, pretože my veríme v nekonečný a večný život. Mária, Ježišova matka, nie je blahoslavená len preto, že ho porodila a opatrovala – ako spontánne predpokladala žena – , ale najmä preto, že počula Slovo a zachovala ho: že milovala a dovolila, aby ju miloval jej Syn Ježiš.

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie