Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 27. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ (Lk 11,27-28)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu môžeme počuť, milí priatelia, ten najväčší kompliment, aký mohol Ježiš povedať na adresu vlastnej Matky, Panny Márie: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ Práve touto odpoveďou Ježiš Kristus neodmieta nadšenú chválu, ktorú prostá žena venovala jeho Matke, ale uznáva ju a ide ešte ďalej, keď konštatuje, že blahoslavená Panna Mária je skutočne blahoslavená!

Občas sa nás, kresťanov, ľudia pýtajú, či my ako kresťania, veríme v predurčenie, ako to robia v iných náboženstvách. My, kresťania, v predurčenie neveríme. Avšak veríme, že Boh nám vyhradil cieľ šťastia. Boh chce, aby sme boli šťastní, šťastní a požehnaní.

Veď si len všimnime, ako sa toto slovo opakuje v Ježišovom učení: „Blahoslavení, blahoslavení, blahoslavení…“. „Blahoslavení chudobní, tichí, milosrdní, tí, čo hladujú, túžia po spravodlivosti, tí, čo nevideli, a predsa uverili…“. Boh chce naše šťastie, šťastie, ktoré sa začína práve tu, na tomto svete, hoci cesta k nemu nevedie cez bohatstvo, moc, ľahký úspech či slávu, ale cez chudobnú a pokornú lásku toho, ktorý to všetko očakáva.

Aké to je šťastie? Je to šťastie, ktoré je väčšie ako radosť zo života, pretože my veríme v nekonečný a večný život. Mária, Ježišova matka, nie je blahoslavená len preto, že ho porodila a opatrovala – ako spontánne predpokladala žena – , ale najmä preto, že počula Slovo a zachovala ho: že milovala a dovolila, aby ju miloval jej Syn Ježiš.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie