Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“ (Jn 14,7-14)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sme pozvaní spoznať Otca, ktorý sa zjavuje v Ježišovi Kristovi. Filip vyjadruje veľmi intuíciu: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Vidieť Otca znamená objaviť Boha ako pôvod, ako život, ktorý prúdi, ako štedrosť, ako dar, ktorý všetko neustále obnovuje. Čo ešte potrebujeme? Vychádzame z Boha a každý človek, aj keď nevedome, v sebe nosí hlbokú túžbu vrátiť sa k Bohu, obnoviť otcovský domov a zostať v ňom navždy. Tam môžeme nájsť všetky dobrá, o ktoré sa môžeme usilovať: život, svetlo, lásku, pokoj.

Svätý Ignác Antiochijský, mučeník zo začiatku druhého storočia, to vyjadril výstižne: „Je vo mne živá voda, ktorá vo mne šumí: Príď k Otcovi!“ Ježiš nám dáva nahliadnuť do existujúcej hlbokej vzájomnej blízkosti medzi ním a Otcom. To, čo Ježiš hovorí a robí, vychádza z Otca a Otec sa v Ježišovi plne prejavuje. Čokoľvek nám chce Otec povedať, nájdeme v Synových slovách a skutkoch. Všetko, čo nám chce splniť, plní prostredníctvom svojho Syna. Viera v Syna nám umožňuje prístup k Otcovi.

Pokorná a verná viera v Ježiša, naše rozhodnutie nasledovať ho a poslúchať ho deň čo deň, nás tajomne, ale skutočne, spája so samotným tajomstvom Boha a zároveň nás robí príjemcami všetkého bohatstva jeho dobroty a milosrdenstva. Táto viera umožňuje Otcovi, aby prostredníctvom nás uskutočnil dielo milosti, ktoré začal vo svojom Synovi: „kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie