Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Evanjelium:

Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili. Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16, 9-15)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, opierajúc sa o vzkrieseného Ježiša, musíme znovu objaviť evanjelium ako „dobrú správu.“ Evanjelium nie je zákon, ktorý nás tyranizuje. Občas sme možno upadli do pokušenia myslieť si, že nekresťania sú pokojnejší ako my a robia si, čo chcú, zatiaľ čo my musíme dodržiavať zoznam prikázaní. To je však len povrchný pohľad na vec.

Evanjelium môže byť vždy prezentované ako dobrá správa, šťastná správa, ktorá napĺňa naše srdcia radosťou a útechou.
Ježišovo učenie je určite náročné, ale Terézia od Dieťaťa Ježiša nám pomáha vnímať ho naozaj ako dobrú správu, pretože pre ňu je evanjelium zjavením Božej nehy, Božieho milosrdenstva s každým z jeho detí a poukazuje na zákony života, ktoré vedú k šťastiu. Stredobodom kresťanského života je s vďačnosťou prijať Božiu láskavosť a dobrotu – zjavenie jeho milosrdnej lásky – a nechať sa touto láskou premeniť.

Duchovná cesta svätej Terézie, „Malá cesta“, je autentickou cestou svätosti, cestou, na ktorej je miesto pre všetkých, urobenou tak, aby sa nikto nemohol nechať odradiť – ani ten najpokornejší, ani ten najchudobnejší, ani ten hriešnik. Terézia tak anticipuje Druhý vatikánsky koncil, ktorý dôrazne potvrdzuje, že svätosť nie je výnimočná cesta, ale výzva pre všetkých kresťanov, z ktorej by nikto nemal byť vylúčený. Aj tí najzraniteľnejší a najpokornejší z nás môžu odpovedať na povolanie k svätosti.
Táto svätosť spočíva v „ceste, ktorá je celá o dôvere a láske.“ A tak „sú to tvoje ruky, Ježišu, ktoré sú výťahom, aby ma vyniesli do neba (…). Ty, môj Bože, si prekročil moju nádej a ja by som chcela spievať tvoje milosrdenstvo“ (sv. Terézia z Lisieux).

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • „Vy ste soľ zeme.“ Čo znamená: „Lebo nie pre svoj vlastný život, ale pre celý svet bude váš účet; a to v zlom prípade.“ (Jn 4, 12) (sv. Ján Zlatoústy)
  • „Ak sa vy nestanete jeho svedkami vo svojom každodennom živote, kto to urobí namiesto vás? Kresťania sú v Cirkvi a s Cirkvou Kristovými misionármi poslanými do sveta.“ (Benedikt XVI.)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie