Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. ALOJZA GONZÁGU, REHOĽNÍKA

Podcast:

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 1-6. 16-18 )

Zamyslenie:

Dnes oslavujeme svätého Alojza Gonzagu (1568-1591), patróna kresťanskej mládeže. Nechal za sebou všetky možnosti, ktoré ponúkal jeho rodinný pôvod, odovzdal sa však Bohu, keď bol veľmi mladý s povesťou svätosti, keď mal len 23 rokov. Alojz zomrel mladý (mladší ako Ježiš Kristus!). Čo je však tá pravá „mladosť“? Od čoho závisí byť mladý? Byť mladý alebo snáď…? Prax ukazuje, že existujú mladí ľudia „mumifikovaní“ a zároveň starší ľudia plní vitality. Slovami pápeža Františka: „Mladosť je viac než len časový úsek, je to stav mysle.“ Napríklad: Svätý Ján Pavol II. sa na sklonku života prezentoval ako „84-ročný mladík“. Sám raz vyhlásil, že „starí sú tí bez projektov“. A v skutočnosti, keď tento svätý pápež zomrel, mal plný pracovný rozvrh až na šesť mesiacov. Už teraz je vidieť, že výpočet rokov je povrchným kritériom na výpočet stavu mládeže. Ježiš Kristus – „večne mladý“ (podľa pápeža Františka) sa narodil pred viac ako 2000 rokmi: odvážil by sa niekto povedať, že Ježiš je veľmi „starý“? Čo znamená 70 rokov, 80 alebo 2000, ak sa na to pozrieme z nadprirodzenej perspektívy – tej najrozhodujúcejšej – tej najdefinitívnejšej? Nič! Ak Kristus vstal z mŕtvych, ak „Ježiš žije“, potom je miera mladosti iná: láska, teda sám Ježiš, je „nová stupnica“: Hovorí: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34). Svätý Alojz žil dobročinnosťou, keď sa jezuiti starali o obete epidémie, ktorá postihla Rím v roku 1591. Dostal horúčku, nosil pacientov na chrbte a staral sa o nich. Bola však jeho pozemská existencia skutočne „krátka“? Možno nie tak krátka, keďže „náš život na zemi dosiahne plnú úroveň, keď sa stane obeťou“ (pápež František).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie