Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

Je lepšie mať Boha v duši ako zlato v trezore.

Evanjelium:

Keď sa Ježiš rozhliadol po chráme, videl boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta vhodila dve drobné mince, a povedal: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“ Lk 21,1-4

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, ako sa to často stáva, malé veci prechádzajú bez povšimnutia: malé almužny, malé obety, malé modlitby. Ale to, čo sa niekedy môže zdať malé a nedôležité, často predstavuje osnovu a zároveň vyvrcholenie majstrovských diel: či už ide o veľké umelecké diela, alebo o maximálne dobré skutky osobnej svätosti.

Pretože tieto malé veci sú väčšinou nepovšimnuté, učia nás, v čom spočíva ich podstata – nemáme v nich hľadať ani uznanie, ani ľudskú slávu. Iba Boh ich objaví v našom srdci, rovnako ako iba Ježiš mohol vidieť štedrosť chudobnej vdovy. Je viac ako isté, že tá chudobná žena nehrala na trúby, aby ohlásila, čo robí, a je dokonca možné, že sa hanbila a cítila sa smiešne pred očami boháčov, ktorí, ponúkajúc nádherné dary do pokladničky, dávali ostatným pocítiť obdiv nad svojou štedrosťou. Avšak nesebeckosť tejto ženy, ktorá ju prinútila napriek svojej chudobe vhodiť dve drobné mince, si zaslúžila Pánovu chválu: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.

Štedrosť vdovy je dobrým poučením pre nás, Kristových učeníkov. Môžeme byť nesmierne štedrí ako tí bohatí ľudia, ktorí vkladali svoje dary do pokladnice. Ale nič z toho nebude mať cenu, ak budeme dávať len z nadbytku, bez láskyplného a štedrého ducha, bez toho, aby sme sa ponúkli spolu s nimi.

Svätý Augustín hovorí: „Pozerali na veľké obety bohatých a chválili ich za to. A aj keď neskôr mohli vidieť vdovu, koľkí si všimli tie dve mince…? Ona dala všetko, čo mala, lebo mala Boha vo svojom srdci. Ale mala veľa, lebo mala Boha vo svojom srdci. Je lepšie mať Boha v duši ako zlato v trezore.“ Je to pravda. Buďme teda štedrí k Bohu a On bude oveľa štedrejší k nám.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie