Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. HIERONYMA, KŇAZA A UČITEĽA CIKVI

Evanjeluim:

Ježiš povedal svojim učeníkom: A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko?” „Áno,“ odpovedali. A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“ (Mt 13,47-52)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes počúvame podobenstvo o sieti, do ktorej sa chytili všetky druhy rýb. Svätý Hieronym, muž staroveku, ktorý viac a lepšie študoval Bibliu, dáva toto podobenstvo do paralely s podobenstvom o pšenici a kúkoli.

V oboch podobenstvách spolunažívajú dobro a zlo bez toho, aby boli stanovené hranice oddeľujúce jedno od druhého. V skutočnom živote tí z nás, ktorí o sebe tvrdia, že sú „dobrí“, nemusia byť takí, ako si myslíme; ani tých, ktorých považujeme za „zlých“, by sme nemali považovať za stratené prípady. Zmena je vždy možná a môžeme ju očakávať u seba i u iných. Pápež František hovorí, že „teraz je čas nádeje a nádej v zásade nič a nikoho nevylučuje.“

Ježišova zmienka o horiacej peci, plači a škrípaní zubami (porov. Mt 13, 50) nepredstiera, že nás chce zraniť alebo odradiť. Naopak, chce, aby sme si zachovali nádej, boli prezieraví a už teraz sa rozhodli pre nebeské kráľovstvo.

Len v eschatologickom rozmere bude možné rozlíšiť, kto je určite dobrý a kto nie. Zatiaľ platí, že ten, kto nie je dosť dobrý, sa vždy môže zmeniť. Nakoniec je možné, že ten, koho sme považovali za horšieho, ako sme my sami, bude vyhodnotený ako dobrý; a tí z nás, ktorí sme si mysleli, že sme takí dobrí, ktovie, či naša dobrota prekoná prísne skúmanie, ktorým budeme musieť prejsť!

V každom prípade podobenstvo jasne hovorí, že v tomto živote nie sme tí, ktorí majú robiť ani rozlišovanie, ani výber. Nie je to naša vec. Musíme počkať na koniec sveta, kedy Majster urobí konečný výber.

Ku koncu Ježiš kladie otázku, ktorú kladie každý dobrý učiteľ svojim žiakom: „Pochopili ste toto všetko?“ (Mt 13, 51). My, jeho učeníci, čo mu máme odpovedať?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie