Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA Z LOYOLY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA Z LOYOLY

Evanjelium:

V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka. No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi. (Mt 14,1-12)

Zamyslenie:

Práve sme si vypočuli dobre známy príbeh o smrti sv. Jána Krstiteľa. Kritizoval nemravný život Herodesa. Ten ho dal najskôr uväzniť a po nerozvážnom sľube aj usmrtiť. Všimnime si iba jeden moment tohto príbehu. Herodes sa zaprisahal dcére Herodiady, že jej dá všetko, čo bude chcieť, a tá si na radu matky žiadala hlavu Jána Krstiteľa. V evanjeliu čítame, ako na to Herodes zareagoval: „Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali“ Svojimi neuváženými slovami sa dostal do úzkych. Dostal sa pod tlak spolustolujúcich, aby urobil to, čo vlastne nechcel; niečo o čom bol presvedčený, že nie je správne. Herodes chcel zostať verný svojmu slovu; no pravdou je aj, že podľahol očakávaniam svojich spolustolovníkov.

Možno by bolo zaujímavé predstaviť si, čo by sa stalo, keby Herodes odmietol zabiť Jána napriek svojej prísahe.  Mnohí by ho asi nazvali klamárom alebo slabochom za to, že nedodržal  sľub. Našli by sa medzi nimi aj takí, čo by vedeli pochopiť dilemu, do ktorej sa dostal a snažili sa ho pochopiť? To nevieme.  

Vieme však o čo tu ide, ak sa pozrieme na náš život. Ako často pripomíname deťom, aby slepo nerobili to, čo od nich kamaráti očakávajú, zvlášť ak sa jedná o čosi zlé.  Alebo ako často aj my podliehame tlaku verejnej mienky a bojíme sa protirečiť, zvlášť ak sa jedná o čosi, čo považujeme za dobré a spravodlivé

Nie je hanbou opraviť sa, zmeniť názor, vziať späť slovo, priznať si, že som pochybil a neurobiť niečo, čo vlastne vo svojom vnútri ani nechcem.

Ak sa snažiť konať len to, čo chce dav, čo očakáva verejná mienka, stratíme svoju identitu, charakter a budeme len bábkou v rukách tých, čo verejnú mienku ovplyvňujú. Božie slovo nás pozýva, aby sme konali ako sv. Ján Krstiteľ – počúvali Boha a jeho slovo, riadili sa jeho prikázaniami a svedomím, formovaným učením Cirkvi, a nikdy neurobili niečo, čo je proti nášmu svedomiu. Niektorých tým možno sklameme, ale iným zas ukážeme cestu života v pravde.

Aplikácia:

  • Viem skorigovať svoj smer ak by ma to viedlo k hriechu, aj keď viem, že sa stanem terčom posmechu?
  • Heslo sv. Ignáca z Loyoly bolo: „Všetko na väčšiu Božiu slávu”. Ide aj mne v živote o Božiu slávu?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie