Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. LUCIE, PANNY A MUČENICE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. LUCIE, PANNY A MUČENICE

Evanjelium:

„Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí? “Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: ‚Z neba,‘ povie nám: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka.“ Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“ Mt 21,23-27

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium sa zaoberá dvoma aspektmi Ježišovej osobnosti: jeho bystrosťou a autoritou. Vezmime si najprv jeho bystrosť: On hlboko pozná srdce človeka, pozná vnútorný život všetkých, ktorí sa k nemu priblížia. A keď sú veľkňazi a autority poslaní, aby sa ho zlomyseľne opýtali: “Akú máš právomoc takto konať? Kto ti dal oprávnenie toto všetko robiť?” (Mt 21, 23), Ježiš, ktorý pozná ich faloš, odpovedá inou otázkou: “Keď Ján začal krstiť, bolo to Božie dielo, alebo len niečo ľudské?” (Mt 21, 21). (Mt 21, 25). Nevedia, čo majú odpovedať, lebo ak by povedali, že to pochádzalo od Boha, dostali by sa do rozporu sami so sebou, že tomu neuverili, a ak by povedali, že to pochádzalo od ľudí, postavili by sa proti ľuďom, ktorí v Jánovi videli proroka. Ocitli sa tak zahnaní do kúta. Ježiš rafinovane, jednoduchou otázkou, odhalil ich pokrytectvo, dal im za pravdu. A pravda je vždy nepríjemná, môže človeka vyviesť z rovnováhy.

Mali by sme mať Ježišovu bystrosť, aby sme vyvrátili z rovnováhy to, čo je lož. Toľkokrát synovia temnoty využívajú všetku svoju bystrosť, aby dosiahli viac peňazí, viac moci a viac prestíže; zatiaľ čo my, synovia svetla, akoby sme mali svoju bystrosť a predstavivosť trochu uspanú. Rovnako ako svetský človek používa svoju predstavivosť, aby slúžil svojim záujmom, aj my kresťania musíme používať svoje talenty, aby sme slúžili Bohu a evanjeliu. Napríklad: keď sa ocitneme pred človekom, ktorý sa zle vyjadruje o Cirkvi (čo sa často stáva), či vieme odpovedať odpoveďou, ktorá ho zastaví. Alebo v pracovnom prostredí, pri kolegovi, ktorý žije len pre seba a “kašle na to”, vieme, ako odplatiť dobrým za zlé? Ak ho milujeme ako Ježiš, naša prítomnosť mu bude “nepríjemná”.

Ježiš uplatňoval svoju autoritu vďaka hlbokej znalosti ľudí a situácií. Aj my sme povolaní mať túto autoritu. Je to dar, ktorý prichádza zhora. Čím viac sa budeme snažiť dať všetko na svoje miesto – drobnosti každého dňa -, tým viac budeme vedieť, ako sa správať k rôznym ľuďom a rôznym situáciám, a to vďaka inšpirácii Ducha Svätého.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie