Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. POLYKARPA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. POLYKARPA

Evanjelium:

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás” Mk 9, 38-40

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes počujeme, ako apoštol Ján karhá tých, ktorí konajú dobro v Kristovom mene bez toho, aby boli súčasťou skupiny jeho učeníkov: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“(Mk9, 38). Ježiš nám dáva správny pohľad, ktorý by sme mali voči týmto ľuďom zastávať: prijať ich a rozšíriť svoje obzory s pokorou voči sebe samým, vždy zdieľať spoločné puto spoločenstva, rovnakú vieru, rovnakú orientáciu, čiže smerovať k dokonalosti v láske k Bohu a k blížnemu.

Tento spôsob prežívania nášho povolania ako jednej „Cirkvi“ nás pozýva, aby sme pokojným a vyrovnaným spôsobom prehodnotili súdržnosť, s ktorou žijeme túto otvorenosť voči Kristovi. Pokiaľ sú tu „iní“, ktorí nás „rušia“, pretože robia to, čo my, je to jasným znakom, že Kristova láska k nám ešte neprenikla do hĺbky. Prosí nás o pokoru, aby sme prijali, že nie sme schopní pochopiť celú múdrosť a lásku Boha. Prijať, že sme tí, ktorých si Kristus vybral, aby dal celému ľudstvu najavo, že pokora je cesta, ako sa priblížiť k Bohu.

Ježiš išiel za svojou úlohou od vtelenia, keď nám v bezvýznamnosti človeka priblížil Boží majestát, ako je to len možné.Svätý Ján Zlatoústyhovorí: „Kristus sa neuspokojil s utrpením na kríži a so smrťou, ale chcel byť chudobným a pútnikom,chcel byť uvrhnutý do väzenia a trpieť slabosť, a to všetko preto, aby obrátil teba a mňa.“ Ak si Kristus nenechal ujsť nijakú príležitosť, aby nám prejavil svoju lásku,nepremeškajme príležitosť prijať tých, ktorí sa od nás odlišujú tým, ako žijú svoje povolanie byť súčasťou Cirkvi, „veď kto nie je proti nám, je za nás.“ (Mk 9, 40).

Aplikácia:

Ako vnímam kresťanov z iného spoločenstva, farnosti či rehole? Dokážem s nimi spolupracovať pri budovaní Božieho kráľovstva? Dnes sa pomodlím za jednotu Cirkvi, teda za jednotu Božích detí.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie