Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÉHO FRANTIŠKA ASSISKÉHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO FRANTIŠKA ASSISKÉHO

Keď sme v jednote s Ním, začíname zakúšať, že s Ním je možné všetko, dokonca aj milovať blížneho.

Evanjelium:

Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej.

No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘ Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“ (Lk 10,25-37)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám evanjeliové posolstvo ukazuje cestu k skutočne dobrému životu: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!

A keďže Boh nás miluje bezpodmienečne, táto jeho láska nás privádza k zjednoteniu s Ním. Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty povedala: „To dôverné spojenie s Bohom potrebujeme v našom každodennom živote. A ako ho môžeme dosiahnuť? Prostredníctvom modlitby.” Keď sme v jednote s Ním, začíname zakúšať, že s Ním je možné všetko, dokonca aj milovať blížneho.

Ktosi povedal, že kresťania vstupujú do kostola, aby milovali Boha, a vychádzajú, aby milovali svojich blížnych. Pápež Benedikt XVI. povedal, že programom kresťana – programom milosrdného Samaritána – a teda Ježišovým programom – je „srdce, ktoré vidí“. Vidieť a zastaviť sa! V tomto podobenstve sú dvaja ľudia, ktorí vidia núdzneho, ale nezastavia sa. To je dôvod, prečo Kristus vyčítal farizejom, že: „Máte oči a nevidíte?“ Naopak, Samaritán vidí a zastaví sa, zmiluje sa, a tak zachráni život núdznemu i svoj vlastný.

Keď slávneho katalánskeho architekta Antonia Gaudího zrazila električka, mnohí okoloidúci sa ani nezastavili, aby pomohli tomu zranenému starcovi. Nemal pri sebe žiadne doklady a vyzeral ako žobrák. Keby si uvedomili, kto je ten sused, určite by zostali v rade, aby mu pomohli.

Keď praktizujeme dobro, myslíme si, že to robíme pre blížneho, ale v skutočnosti to robíme aj pre Krista: „Hovorím vám: Čokoľvek ste urobili pre jedného z týchto mojich najmenších bratov, pre mňa ste urobili.“ Benedikt XVI. povedal, že môj blížny je každý, kto ma potrebuje a ja mu môžem pomôcť. Keby sa každý, kto vidí svojich blížnych v núdzi, raz denne alebo raz týždenne zastavil a zmiloval sa nad nimi, kríza by sa zmenšila a svet by sa stal lepším.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie