Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JUSTÍNA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JUSTÍNA

Evanjelium:

K Ježišovi poslali niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Máme platiť, či nemáme?“ Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: „Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!“ A oni priniesli. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Oni mu odpovedali: „Cisárov.“ A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ I obdivovali ho. (Mk 12, 13–17)

Zamyslenie:

Dnes opäť žasneme nad Kristovým dôvtipom a múdrosťou. Svojou majstrovskou odpoveďou priamo poukazuje na spravodlivú samostatnosť svetských skutočností: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi“ (Mk 12, 17).

Dnešné slovo je však čímsi viac než len vedieť, ako sa úspešne dostať z konfliktu; je čímsi úplne relevantným pre všetky aspekty nášho života: Čo dávam Bohu; je to naozaj to, čo si vo svojom živote vážim viac? Kam som umiestnil svoje srdce? „Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.“(Lk 12, 34).

Vskutku, podľa svätého Hieroníma: „musíte nevyhnutne dať Cisárovi mincu, na ktorej je vytlačený jeho obraz; ale ochotne dajte celé svoje bytie Bohu, pretože jeho obraz je nám vtlačený a nie cisárov.“ Ježiš Kristus počas celého svojho života neustále kladie otázku voľby. Je na nás, aby sme si vybrali a naše možnosti sú jasné: buď si vyberieme svetské hodnoty alebo sa rozhodneme žiť podľa hodnôt evanjelia.

Vždy je pred nami čas voľby, čas obrátenia, čas „premiestnenia“ nášho života do dynamiky Boha. Bude to modlitba, a najmä modlitba uskutočnená s Božím slovom, ktorá pre nás objaví, čo od nás Boh chce. Kto sa rozhodne pre Boha, stane sa Božím príbytkom, lebo „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“ (Jn 14, 23). A modlitba sa stáva pravou školou, kde nás, ako hovorí Tertulián, „Kristus učí, aký bol Otcov zámer, ktorý uskutočňoval na tomto svete, a aké má byť etické správanie človeka, aby bolo v súlade práve s týmto zámerom“. Kiež by sa nám podarilo vybrať si správnu cestu, ktorá je pre nás najlepšia!

Aplikácia:

  • Dnes poprosím Boha v modlitbe s Božím slovom ako ma chce viesť.
  • Dnes si budem všímať svoje voľby a na záver dňa sa zamyslím podľa čoho a pre čo som sa počas dňa rozhodol.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie