Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÝCH GORAZDA A SPOLOČNÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH GORAZDA A SPOLOČNÍKOV

Evanjelium:

Ježiš rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“ On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!“ ( Mt 13, 36-43)

Zamyslenie:

Dnes nás Cirkev prostredníctvom podobenstva o kúkoli a pšenici pozýva, aby sme sa zamysleli nad koexistenciou dobra a zla. Dobro a zlo v našom srdci; dobro a zlo, ktoré môžeme spozorovať na iných, dobro a zlo, ktoré môžeme vidieť vo svete, všade okolo nás.

Učeníci žiadajú Ježiša: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“ (Mt 13, 36).

Dnes si môžeme zaumieniť, že budeme pozornejší pri našej osobnej modlitbe, pri našom každodennom styku s Bohom. Môžeme ho o to požiadať podobne ako učeníci: Pane, povedz mi, prečo dostatočne nepostupujem vo svojom vnútornom živote. Povedz mi, ako ti môžem byť vernejší, ako ťa môžem hľadať vo svojej práci alebo cez okolnosti, ktorým nerozumiem alebo ktoré nechcem. Ako môžem byť dobrým učeníkom? Modlitba spočíva aj práve v tom, že máme Boha prosiť o „vysvetlenia“. Aká je moja modlitba? Je úprimná? Je stála? Je plná dôvery?

Ježiš nás vyzýva, aby sme mali oči upriamené na nebo, náš večný domov. Rýchlosť života nás často dokáže poblázniť, ale málokedy sa zastavíme a pomyslíme na to, že príde deň – nevieme, či vzdialený alebo blízky -, keď budeme musieť zúčtovať s Bohom a vysvetliť, aké ovocie priniesli dobré semená, ktoré do nás zasial. A Pán nám hovorí, že na konci času sa bude účtovať. O nebo máme bojovať už tu na zemi, v našom každodennom živote. Musíme hrdinsky žiť svoj bežný život, veci, ktoré zdanlivo nemajú transcendentálny charakter. Musíme žiť tak, že budeme myslieť na večnosť a zároveň pomáhať aj iným, aby aj oni na ňu mysleli!

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie