Zamyslenia

Zamyslenie na stredu 23. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na stredu 23. týždňa v Cezročnom období

Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“

Lk 6, 20-26

Zamyslenie:

Pán Ježiš nám v dnešnom evanjeliu
poukazuje na čom a v čom spočíva skutočné šťastie človeka. Blahoslavenstvá
v Lukášovom evanjeliu sú sprevádzané bolestivým plačom pre tých, ktorí
neprijímajú posolstvo spásy, ale radšej sa držia sebestačného a sebeckého
života. S blahoslavenstvami a nárekmi Ježiš uplatňuje náuku o dvoch cestách:
cestu života a cestu smrti. Neexistuje tretia a neutrálna možnosť: ten, kto
nejde cestou života, smeruje na cestu smrti; kto nenasleduje svetlo, žije v
tme.

Blahoslavení (Šťastní) chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.” (Lk 6,20). Toto blahoslavenstvo je základom všetkých ostatných, pretože kto je chudobný, dostane Božie kráľovstvo ako dar. Kto je chudobný, uvedomuje si, že musí byť hladný a smädný: nie po hmotných veciach, ale po Božom slove; nie moci, ale po láske a spravodlivosti. Kto je chudobný, je schopný plakať nad utrpením ľudí a sveta. Kto je chudobný, vedie, že Boh je celé jeho bohatstvo.

„Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!“ (Lk 6,24). Tieto slová sú smerované bohatým a sebestačným, tým, ktorí nevedia dať svoje bohatstvo do služieb iným; tým ktorí sa obmedzujú sa iba na svoje sebectvo a pracujú na svojom nešťastí. Nech nás Boh vyslobodí od smädu po bohatstve, od plnenia sľubov tohto sveta a od vkladania nášho srdca do hmotných vecí; nech nás Boh vyslobodí z potešenia z ľudskej chvály a obdivu, pretože to by znamenalo, že sme vložili naše srdce skôr do slávy sveta ako do slávy Ježiša Krista.

Aplikácia:

  • Viem sa podeliť s ostatnými?    
  • Je Kristus najväčším bohatstvom v mojom živote?   

Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie