ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

Lk 9,1-6

Zamyslenie:

Žijeme v dobe, keď prudko narastá počet ľudí trpiacich rôznymi psychickými poruchami či ochoreniami. Súčasný životný rytmus je plný stresu a ženie nás k tomu, aby sme stále viac a viac konzumovali, snažili sa byť vždy lepší a úspešnejší než tí druhí. K tomu prichádza aj silný individualizmus, ktorý nás v konečnom dôsledku vedie k izolácii od okolitého sveta. Túžba „žiť na vysokej nohe“, čiže v blahobyte, vysoké pracovné tempo ako aj návyky, ktoré z nás robia moderných otrokov, nás v konečnom dôsledku privádzajú k pocitu osamelosti. Osamelosť je potom zodpovedná za to, že mnohí z nás trpia na depresie, neurózy, hystérie, schizofréniu či na iné duševné poruchy, ktoré vážne narušujú život človeka a jeho budúcnosť.

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.“ (Lk 9,1). Neduhy, o ktorých hovorí dnešné sv. evanjelium, by sme v súčasnosti mohli chápať ako duševné choroby. 

Stretnutie s Kristom, ktorý je dokonalou, vyrovnanou Osobou, nás dokáže uviesť do stav pokoja a vnútornej vyrovnanosti. Zároveň aj utišuje intenzívne emócie, umožňuje znovuobjaviť samého seba, poskytuje svetlo a prehľadnosť nášmu životu a prístupu k budúcnosti. Evanjeliá nám poskytujú kritéria života a ponúkajú riešenia na naše pochybnosti: sú dobré na to, aby nás učili a usmerňovali, aby vzdelávali mladých i starších a viedli nás cestou života, ktorá vedie do večnosti.

 „Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali“ (Lk 9,6). Toto je tiež naším poslaním: žiť a premýšľať nad evanjeliom, Ježišovým slovom, aby nás mohlo preniknúť a bolo svetlom pre náš život. Takto postupne dokážeme objaviť cestu, po ktorej máme kráčať, a pravú slobodu, po ktorej túžime. Ako napísal svätý Ján Pavol II.: „Pokoj sa musí dosiahnuť prostredníctvom pravdy (…); a musí byť založený na slobode.“

Poprosme Ježiša, ktorý nás povolal k viere, slobode a k večnej radosti, aby nás oslobodil od všetkého, čo nás zotročuje a naplnil nás svojou nádejou a láskou. 

Aplikácia:

  • Čo je príčinou môjho stresu? Rozprával som sa už o tom s Pánom?
  • Okolo nás je veľa osamelých ľudí. Ako by som dnes mohol prispieť k tomu, aby sa necítili tak osamelo?

 Zamyslenie v audio podobe:

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie