Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 25. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

Lk 9,1-6

Zamyslenie:

Žijeme v dobe, keď prudko narastá
počet ľudí trpiacich rôznymi psychickými poruchami či ochoreniami. Súčasný
životný rytmus je plný stresu a ženie nás k tomu, aby sme stále viac a viac
konzumovali, snažili sa byť vždy lepší a úspešnejší než tí druhí. K tomu
prichádza aj silný individualizmus, ktorý nás v konečnom dôsledku vedie k
izolácii od okolitého sveta. Túžba „žiť na vysokej nohe“, čiže v blahobyte,
vysoké pracovné tempo ako aj návyky, ktoré z nás robia moderných otrokov, nás v
konečnom dôsledku privádzajú k pocitu osamelosti. Osamelosť je potom zodpovedná
za to, že mnohí z nás trpia na depresie, neurózy, hystérie, schizofréniu či na
iné duševné poruchy, ktoré vážne narušujú život človeka a jeho budúcnosť.

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.“ (Lk 9,1). Neduhy, o ktorých hovorí dnešné sv. evanjelium, by sme v súčasnosti mohli chápať ako duševné choroby. 

Stretnutie s Kristom, ktorý je
dokonalou, vyrovnanou Osobou, nás dokáže uviesť do stav pokoja a vnútornej
vyrovnanosti. Zároveň aj utišuje intenzívne emócie, umožňuje znovuobjaviť
samého seba, poskytuje svetlo a prehľadnosť nášmu životu a prístupu k
budúcnosti. Evanjeliá nám poskytujú kritéria života a ponúkajú riešenia na naše
pochybnosti: sú dobré na to, aby nás učili a usmerňovali, aby vzdelávali
mladých i starších a viedli nás cestou života, ktorá vedie do večnosti.

 „Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali“ (Lk 9,6). Toto je tiež naším poslaním: žiť a premýšľať nad evanjeliom, Ježišovým slovom, aby nás mohlo preniknúť a bolo svetlom pre náš život. Takto postupne dokážeme objaviť cestu, po ktorej máme kráčať, a pravú slobodu, po ktorej túžime. Ako napísal svätý Ján Pavol II.: „Pokoj sa musí dosiahnuť prostredníctvom pravdy (…); a musí byť založený na slobode.“

Poprosme Ježiša, ktorý nás
povolal k viere, slobode a k večnej radosti, aby nás oslobodil od všetkého, čo
nás zotročuje a naplnil nás svojou nádejou a láskou. 

Aplikácia:

  • Čo je príčinou môjho stresu? Rozprával som sa už o tom s Pánom?
  • Okolo nás je veľa osamelých ľudí. Ako by som dnes mohol prispieť k tomu, aby sa necítili tak osamelo?

 Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie