Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: ‚Budete slobodní?!‘“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahámovo potomstvo; a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím o tom, čo som videl u Otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca.“ Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám.“ Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť – človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abrahám nerobil. Vy robíte skutky svojho otca.“ Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva; máme len jedného otca, Boha.“ Ježiš im odvetil: „Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal.“ (Jn 8, 31-42)

Zamyslenie:

Dnes, keď nás od Veľkého týždňa delí už len niekoľko dní,
nás Kristus žiada, aby sme bojovali o niektoré veľmi konkrétne veci, niekde malé,
ale niekedy nie veľmi ľahké. V podstate ide o to, aby sme vytrvali pri jeho
slove. Aké dôležité je vždy odkazovať svoj život na evanjelium! Pýtajme sa: Čo
by urobil Ježiš v tejto danej situácii, ktorej musím teraz ja čeliť? Ako by sa
správal Ježiš k tej či onej osobe, ktorú považujem za tak zvlášť náročnú? Kresťan
musí byť – podľa svätého Pavla – „druhým Kristom“. To znamená: „Už nežijem
ja, ale žije vo mne Kristus
“ (Gal 2, 20).

  • Ako
    je to, v konfrontácii s naším Pánom, s naším každodenným životom?
  • Som
    jeho zrkadlom?

Náš Pán nás ubezpečuje, že ak vytrváme v jeho slove,
spoznáme pravdu a pravda nás oslobodí (porov. Jn 8, 32). Byť pravdivý nie je
vždy ľahké. Ako často hovoríme malé klamstvá, ako často sa pretvarujeme, ako
často sa „hráme na hlupákov“? Boha nemôžeme oklamať. On nás vidí, uvažuje o
nás. Miluje nás a sleduje nás, v našej každodennej rutine. Ôsme prikázanie nás
učí, aby sme nevydávali falošné svedectvo ani nehovorili lži, nech sú akokoľvek
malé, aj keď sa nám zdajú banálne. Kristus nám hovorí: „Nech je vaša
výpoveď: ´Áno, áno´ alebo ´nie, nie´
“. (Mt 5, 37).

Keby bol Boh vaším Otcom, milovali by ste ma“ (Jn
8, 42).

  • Ako môžeme uskutočniť svoju každodennú túžbu spoznať Majstra?
  • S akou oddanosťou čítame evanjelium?
  • Keď sa na seba pozrieme, môžeme povedať, že čítam Kristov život?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie