ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.

Lk 9, 7-9

Zamyslenie:

Dnes nám evanjelium hovorí, ako Herodes túžil vidieť Ježiša (porov. Lk 9,9). Jeho nutkanie sa zrodilo zo zvedavosti. Veľa sa hovorilo o Ježišovi kvôli zázrakom, ktoré konal. Mnohí hovorili o Ňom. A dokonca Ježišovo konanie prinieslo mnohým ľuďom do povedomia mená niekoľkých prorokov: Eliáš, Ján Krstiteľ atď. Ale Herodesove rozmary, ktoré sú len otázkou zvedavosti, nepresahujú. Keď sa Herodes stretne s Ježišom, zaobchádza s ním pohŕdavo a vysmieva sa mu (porov. Lk 23,8-11). Herodesova rozmarnosť stretnúť sa s Ježišom zmizne, keď sa mu konečne postaví tvárou v tvár, pretože Ježiš odmieta odpovedať na jeho otázky. Mlčanie Ježiša odsudzuje Herodesa ako skorumpovaného a skazeného.

Niekedy, rovnako ako v prípade Herodesa, sme mohli zatúžiť „vidieť“ Ježiša. Ale Ježiš z mäsa a kostí, ako za Herodesových čias, už pre nás nie je k dispozícii; ale existujú ďalšie spôsoby, ako sa s ním stretnúť. Dovoľte mi upriamiť našu pozornosť na dva z nich.

Tradícia Cirkvi v prvom rade urobila zo štvrtka vynikajúci deň na „videnie“ Ježiša v Eucharistii. Existuje veľa miest, kde je vo štvrtok vystavená sviatosť oltárna na adoráciu. Emeritný pápež Benedikt XVI. hovorí: „Eucharistická adorácia znamená vstúpiť do hlbín našich sŕdc v spoločenstve s Pánom, ktorý sa nám dáva osobne prítomný v Eucharistii. V monštrancii sa nám vždy zverí a žiada, aby sme boli zjednotení s jeho prítomnosťou, s jeho vzkrieseným telom.“

A potom je tu druhý rozmer. Jedna populárna pieseň nesie názov s veľkou pravdou: „He is with us and we do not know him“ – „Je s nami a nepoznáme ho.“ Ježiš prebýva v mnohých našich bratoch a sestrách, ktorí sú neprijatý spoločnosťou, trpia a nemajú nikoho, kto by sa s nimi chcel stretnúť. Emeritný pápež Benedikt XVI. v encyklike „Boh je láska“ hovorí: « Láska k blížnemu zakotvená v láske k Bohu je úlohou predovšetkým každého jednotlivého veriaceho, ale aj celého cirkevného spoločenstva, a to na všetkých úrovniach: od miestneho spoločenstva cez partikulárnu cirkev až po univerzálnu Cirkev v jej globalite.“ (Deus caritas est. bod 20.)

Ježiš na každého z nás čaká, v obidvoch prípadoch nás víta s otvorenou náručou. Tak poďme!

Aplikácia:

  • Navštevujem Pána prítomného v eucharistii?
  • Vidím Krista v iných?

 Zamyslenie v audio podobe:

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie