Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 25. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.

Lk 9, 7-9

Zamyslenie:

Dnes nám evanjelium hovorí, ako Herodes
túžil vidieť Ježiša (porov. Lk 9,9). Jeho nutkanie sa zrodilo zo zvedavosti.
Veľa sa hovorilo o Ježišovi kvôli zázrakom, ktoré konal. Mnohí hovorili o Ňom.
A dokonca Ježišovo konanie prinieslo mnohým ľuďom do povedomia mená
niekoľkých prorokov: Eliáš, Ján Krstiteľ atď. Ale Herodesove rozmary, ktoré sú
len otázkou zvedavosti, nepresahujú. Keď sa Herodes stretne s Ježišom,
zaobchádza s ním pohŕdavo a vysmieva sa mu (porov. Lk 23,8-11). Herodesova
rozmarnosť stretnúť sa s Ježišom zmizne, keď sa mu konečne postaví tvárou v tvár,
pretože Ježiš odmieta odpovedať na jeho otázky. Mlčanie Ježiša odsudzuje
Herodesa ako skorumpovaného a skazeného.

Niekedy, rovnako ako v prípade
Herodesa, sme mohli zatúžiť „vidieť“ Ježiša. Ale Ježiš z mäsa a kostí, ako za
Herodesových čias, už pre nás nie je k dispozícii; ale existujú ďalšie spôsoby,
ako sa s ním stretnúť. Dovoľte mi upriamiť našu pozornosť na dva z nich.

Tradícia Cirkvi v prvom rade
urobila zo štvrtka vynikajúci deň na „videnie“ Ježiša v Eucharistii. Existuje
veľa miest, kde je vo štvrtok vystavená sviatosť oltárna na adoráciu. Emeritný
pápež Benedikt XVI. hovorí: „Eucharistická adorácia znamená vstúpiť do hlbín
našich sŕdc v spoločenstve s Pánom, ktorý sa nám dáva osobne prítomný v
Eucharistii. V monštrancii sa nám vždy zverí a žiada, aby sme boli zjednotení s
jeho prítomnosťou, s jeho vzkrieseným telom.“

A potom je tu druhý rozmer. Jedna
populárna pieseň nesie názov s veľkou pravdou: „He is with us and we do
not know him“ – „Je s nami a nepoznáme ho.“ Ježiš prebýva v mnohých našich
bratoch a sestrách, ktorí sú neprijatý spoločnosťou, trpia a nemajú nikoho, kto
by sa s nimi chcel stretnúť. Emeritný pápež Benedikt XVI. v encyklike „Boh je
láska“ hovorí: « Láska k
blížnemu zakotvená v láske k Bohu je úlohou predovšetkým každého jednotlivého
veriaceho, ale aj celého cirkevného spoločenstva, a to na všetkých úrovniach:
od miestneho spoločenstva cez partikulárnu cirkev až po univerzálnu Cirkev v
jej globalite.“ (Deus caritas est. bod 20.)

Ježiš na každého z nás čaká, v
obidvoch prípadoch nás víta s otvorenou náručou. Tak poďme!

Aplikácia:

  • Navštevujem Pána prítomného v eucharistii?
  • Vidím Krista v iných?

 Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie