Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 5. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš vstal a odišiel do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť. Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám. Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. On jej povedal: „Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ Ale ona mu odvetila: „Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch.“ On jej povedal: „Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry.“ A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli; a zlý duch bol preč. Mk 7,24-30

Podcast:

V dnešnom Evanjeliu vidíme konanie ženy, ktorá nepatrila do Božieho vyvoleného ľudu, ale verila, že Ježiš môže uzdraviť jej dcéru. Táto matka bola “Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal z jej dcéry zlého ducha (Mk 7,26). Bolesť a láska vedli ju k neústupnej, vytrvalej prosbe, ignorujúc pohŕdanie, odmietnutie či poníženie. Napokon dostala, o čo žiadala, lebo “keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli; a zlý duch bol preč” (Mk 7,30).

Svätý Augustín hovorieval, že naše modlitby nie sú vždy vypočuté z troch rôznych dôvodov. Za prvé, pretože sami sme zlí, naše osobné sklony nie sú vždy dobré a v prvom rade by sme mali žiadať o to, aby sme sa stali dobrými. Za druhé, pretože sa modlíme nesprávne, bez viery, vytrvalosti, pokory. A za tretie, pretože žiadame o zlé veci, ktoré nie sú pre nás skutočne dobré a mohli by nám uškodiť. V skratke, modlitba je vtedy neefektívnou, keď nie je skutočnou modlitbou. Syroféničanka v dnešnom Evanjeliu bola dobrou matkou, žiadala o dobro (vyhnanie démona zo svojej dcéry), a prosila správnym spôsobom (“prišla a hodila sa mu k nohám”).

Náš Pán od nás žiada vytrvalú prosebnú modlitbu, modlitbu viery. Poznáme síce rôzne formy modlitby – modlitbu chvály, vďaky či odprosenia, ale Ježiš trvá často práve na tej prosebnej. Prečo? Existuje mnoho dôvodov: pretože Božia pomoc je nevyhnutná, aby sme dosiahli naše najvyššie ciele; pretože vyjadruje nádej a lásku; pretože je hlasom viery. Ale existuje ešte jeden motív, často ignorovaný: Boh túži, aby boli veci aj tak, ako sa páčia nám. Preto naša prosba – ktorá je aktom slobody – spolu s Božou všemohúcnosťou prispieva k budovaniu sveta, aký ho na jednej strane chce mať Boh, na druhej strane aký ho chceme mať my. Sila modlitby je úžasná! Priatelia, prajem Vám požehnaný deň. 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie