Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery. Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev. (Jn 3, 31-36)

Podcast:

Zamyslenie:

Evanjelium nás dnes pozýva, aby sme prestali byť čisto „pozemskými“ ľuďmi, ktorí hovoria len o svetských veciach. Namiesto toho máme hovoriť a správať sa ako ten, „kto prichádza zhora“ (Jn 3, 31) – ako Ježiš. V tomto texte opäť vidíme, že v evanjeliovom radikalizme neexistuje stredná cesta. Vždy sa musíme usilovať nasledovať Božie zmýšľanie, snažiť sa osvojiť si Kristovo cítenie a vidieť ľudí a ich okolnosti tým istým pohľadom Slova, ktoré sa stalo človekom. Ak sa budeme správať ako „ten, kto prichádza zhora“, objavíme množstvo pozitívnych vecí, ktoré sa okolo nás neustále dejú, pretože Božia láska je nepretržité pôsobenie v prospech človeka. Ak prichádzame zhora, budeme milovať všetkých bez výnimky a náš život bude otvorenou výzvou pre ostatných, aby robili to isté.

Ten, „kto prichádza zhora, je nad všetkých“ (Jn 3, 31), preto môže každému mužovi a každej žene slúžiť presne v tom, čo potrebujú; navyše „svedčí o tom, čo videl a počul“ (Jn 3, 32). A jeho služba nič nestojí. Tento postoj slúžiť bez toho, aby sa niečo očakávalo na oplátku, bez potreby reakcie druhého, vytvára hlboko ľudské prostredie a rešpekt k slobodnej vôli človeka; tento postoj je nákazlivý a ostatní sa cítia slobodne pohnutí reagovať a konať rovnakým spôsobom.

Napokon „veriť v Syna“ znamená mať večný život. Znamená to, že nad veriacimi nevisí súdny deň, pretože už boli súdení a dostali priaznivý rozsudok. Avšak na druhej strane „kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev“ (Jn 3, 36)… kým neuverí.

Myšlienky na dnešné evanjelium

„A teraz sa pýtam, čo je obdivuhodnejšie ako krása Boha? Možno si predstaviť niečo sladšie a príjemnejšie ako božskú veľkoleposť? Nádhera božskej krásy je niečo absolútne nevysloviteľné.“ (Svätý Bazil Veľký)

„Poslušnosť nás často vedie cestou, ktorá nie je taká, ako si myslím, že by mala byť: je tu aj iná, poslušnosť Ježiša, ktorý hovorí Otcovi na Olivovej hore, nech sa stane tvoja vôľa“. (František)

Veriť v Ježiša Krista a v toho, ktorý ho poslal na našu spásu, je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie spásy. „Keďže ,bez viery je… nemožné páčiť sa Bohu‘ (Hebr 11,6) a dostať sa do spoločenstva jeho synov, bez nej nikdy nik nedosiahol ospravodlivenie a nik nedosiahne večný život, iba ten, kto v nej ,vytrvá do konca‘ (Mt 10,22;24,13) .“ (KKC 161)

Aplikácia:

  • K čomu ma pozýva Duch Svätý – v čom mám nasledovať Ježiša, ktorý prichádza zhora?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie