Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. KATARÍNY SIENSKEJ, Patrónky Európy

Evanjelium:

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Mt 11, 25-30)

Podcast:

Zamyslenie:

V modlitbe, ktorú Ježiš adresuje svojmu Otcovi, poznamenáva, že nie vzdelaní a múdri, zákonníci a farizeji, náboženskí odborníci, ale “maličkí“ dostali milosť chápať tajomstvá kráľovstva. Maličkí sú tí, čo sú otvorení počúvať a učiť sa, vnímať znamenia, ktoré robí Ježiš a uveriť v neho. Toto všetko chýbalo tým, čo sa chválili svojou vzdelanosťou a považovali sa za intelektuálov.

Vlastne, takto to bolo v prvotných dobách Cirkvi. Viera v Krista sa najrýchlejšie rozšírila medzi nižšími vrstvami spoločnosti a medzi otrokmi.  Aj o tejto skutočnosti platia Ježišove slová: „Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.“ Až neskôr sa kresťanstvo rozšírilo do vyšších vrstiev a stalo sa vierou aj vládnucej elity a intelektuálnych vrstiev. Takýmto rastom a šírením kresťanstvo ukázalo, že je skutočne Božím dielom. Pôsobilo proti mocným silám, ktoré sa ho veľmi usilovali zlikvidovať, ale nakoniec bola sila pravdy a lásky silnejšia ako všetci protivníci.

Kresťanská viera nebola nikdy výlučnou doménou politickej ani vzdelanej elity. Oslovovala a stále oslovuje ľudí na všetkých úrovniach spoločnosti od intelektuálnych velikánov, ako boli Augustín, Tomáš Akvinský či John Henry Newman, až po jednoduchých ľudí bez vzdelania. Obe skupiny môžu sedieť vedľa seba a spoločne počúvať evanjelium a sláviť Eucharistiu. Aj dnešná svätica a patrónka Európy sv. Katarína Sienská nemala vzdelanie. Predsa však patrí medzi najväčších teológov svojich čias. Jej listy a traktát „Dialógy“ sa považujú za jedny z najjasnejších teologických spisov v histórii Cirkvi. Bola to milosť, bol to dar, ktorý dostala od Boha a ktorý si nenechala pre seba.   

Ďakujme dnes Bohu, že aj my patríme medzi tých, ktorí uverili v Ježiša Krista a chcú sa naďalej učiť od neho a nasledovať ho. On stojí pri dverách srdca a klope každý deň. Je len na mne, do akej miery otvorím dvere a nechám ho vstúpiť.

Aplikácia:

Nepovyšujem sa arogantne nad iných? Viem si vypočuť názor a mienku aj menej vzdelaného človeka?

Čomu sa dnes chcem učiť od Pána Ježiša?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie