Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK VÝROČIA POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

Evanjelium:

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.“ Jn 2,13-22

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si pripomíname, že hoci žiadna budova na tomto svete nie je dosť veľká na to, aby obsiahla Božiu nesmiernosť, ľudia v minulosti cítili potrebu vyhradiť si určité miesta na osobné a spoločné stretnutia s Bohom.

Na začiatku boli miestom stretávania kresťanov ich súkromné domy, kde sa spoločenstvá zhromažďovali na modlitbu a lámanie Eucharistického chleba. Zhromaždené spoločenstvo bolo – a dodnes je – Božím svätým chrámom. Postupom času si tieto spoločenstvá stavali budovy určené na liturgické slávenie, prednes Božieho slova a modlitbu. A tak kresťanstvo, od svojho počiatočného prenasledovania až po konečnú náboženskú slobodu v Rímskej ríši, začalo stavať svoje veľké baziliky, z ktorých najvýznamnejšou je rímska katedrála svätého Jána Lateránskeho. Táto katedrála je symbolom jednoty všetkých miestnych cirkví na svete s Rímskou cirkvou. I preto táto bazilika hrdo vyzdvihuje vo svojom hlavnom vstupe pomenovanie Matka a Hlava všetkých cirkví v meste a na svete (OMNIUM URBIS ET ORBIS ECCLESIARUM MATER ET CAPUT).

Lateránska bazilika je významnejšia ako Bazilika svätého Petra vo Vatikáne, pričom v skutočnosti nie je katedrálou, ale svätyňou postavenou nad hrobom svätého Petra a súčasným sídlom pápeža, ktorý má ako rímsky biskup v Lateránskej bazilike svoju katedrálu.

Nikdy by sme však nemali strácať zo zreteľa, že skutočným miestom stretnutia človeka s Bohom, je Ježiš Kristus. Práve preto mohol „upratať dom svojho Otca“ a vysloviť slová: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Vďaka obete svojho života za nás Ježiš Kristus urobil z veriacich živý Boží chrám.

Preto nám kresťanské posolstvo pripomína, že všetci ľudia sú posvätnou skutočnosťou, v ktorej prebýva Boh.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie