Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 11. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,43-48)

Zamyslenie:

Dnes nás Kristus pozýva k láske. Sv. Augustín hovorí: „Jedinou mierou lásky je milovať bez miery.“ Boh je Láska, ktorá “dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých” (Mt 5, 45). My ľudia, stvorení na Boží obraz a podobu, sa máme neustále snažiť o to, aby sme sa mu podobali a mohli byť: „synmi a dcérami svojho Otca, ktorý je na nebesiach.“  

Určite je veľmi ľahké milovať tých, ktorí nás milujú.  Ale Pán nás nabáda, aby sme išli ešte ďalej: “Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú?”. Milovať nepriateľov? Dá sa to? Dá sa milovať tých, o ktorých môžeme takmer s istotou vedieť, že nám nikdy neopätujú našu náklonnosť, náš úsmev či priazeň, ktorí nás ignorujú, ponižujú nás a robia nám zle?. Dá sa to. Ježiš nám to sám ukázal. Keď zomieral na kríži, odpustil tým, čo ho ukrižovali. Modlil sa: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia! “ (Lk 23,34). Tak ako Kristova láska bola nezaslúženým darom, takou má byť aj naša láska. Vtedy je pravou láskou – ak je darom, ak ju dávame za „zadarmo“.

„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Ide o dokonalosť v láske. Dokonalosť znamená: milovať bez miery. Milovať bez toho, aby sme za to niečo očakávali. Nejde to však bez modlitby, bez prosby, aby Ježiš sám miloval mojím srdcom, aby to bol on, ktorý pretvára moje srdce a napĺňa ho svojou láskou. Modlitba nás otvára prúdu Božej lásky, ktorý sa chce aj cez nás vylievať na celý svet. Ak mi niekto vedome robí zle, je to znak toho, že je vnútorne zranený a chýba mu láska. Najlepšou odpoveďou je láska a modlitba. To sú najúčinnejšie lieky na svete. Ak ich budem aplikovať aj v mojom živote, stanem sa svedkom zázrakov lásky.

Aplikácia:

  • Láska nie sú slová, ale konkrétne činy. Ako cítia moju lásku tí, s ktorými žijem a sa stretám?
  • Pomodlím sa za tých, s ktorými nemám najlepšie vzťahy.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie