Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 23. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Evanjelium:

V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých. (Lk 6,12-19)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnej meditácii sa zastavíme hneď pri prvých slovách evanjelia, ktoré sme si práve vypočuli. Evanjelista Lukáš píše: “V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom” (Lk 6, 12). Úvody, ako je tento, zostávajú častokrát nepovšimnuté pri našom každodennom čítaní evanjelia, hoci v skutočnosti sú veľmi dôležité. Dnes nám Ježiš konkrétne a jasne hovorí, že voľbe dvanástich apoštolov – ústrednému rozhodnutiu pre budúci život našej Cirkvi – predchádzala celá noc strávená osamote v modlitbe s Bohom, jeho Otcom.

Skúsme si teraz položiť otázku: Aká bola Pánova modlitba? Z jeho života môžeme usúdiť, že to musela byť modlitba plná dôvery v Otca, úplného odovzdania sa do jeho vôle. Na inom mieste Pán sám hovorí: „nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“ (Jn 5, 30). Len vďaka tejto hlbokej, dlhej a neustálej modlitbe – vždy podporovanej pôsobením Ducha Svätého, ktorý pôsobil pri vtelení sa Božieho Syna a na Ježiša zostúpil pri jeho krste v Jordáne –  mohol Pán získať potrebnú silu a svetlo, aby mohol pokračovať vo svojom poslaní, zostať pri Otcovi a dokončiť svoje dielo spásy pre ľudstvo. Následným vyvolením dvanástich apoštolov – ako hovorí svätý Cyril Alexandrijský, Kristus potvrdzuje, že im dáva to isté poslanie, aké on prijal od Otca, a nám ukazuje, že rodiaca sa Cirkev bola plodom Ježišovej modlitby k Otcovi v Duchu Svätom. Je to výzva aj pre nás, aby sme sa modlili nielen pred dôležitými rozhodnutiami, ale aby celý náš život bol ponorený do modlitby a vedený snahou plniť vôľu Nebeského Otca.

Aplikácia:

Ako vyzerá môj život modlitby?

Hľadám aj ja Božiu vôľu, alebo mi ide len o to, aby sa všetko odvíjalo tak, ako ja chcem?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie