Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 31.TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Jeden zo spolustolujúcich povedal Ježišovi: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“
On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere,
poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: ‚Poďte, už je všetko pripravené.‘ A naraz sa začali všetci
vyhovárať. Prvý mu povedal: ‚Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘
Druhý povedal: ‚Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ A ďalší
povedal: ‚Oženil som sa, a preto nemôžem prísť.‘ Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa
hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: ‚Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem
chudobných a mrzákov, slepých a chromých!‘ A sluha hlásil: ‚Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je
miesto.‘ Tu pán povedal sluhovi: ‚Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil
dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.“

Lk 14,15-24

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám Pán ponúka obraz večnosti, ktorý predstavuje hostina. Hostina označuje miesto,
kde sa rodina a priatelia stretávajú, aby spoločne oslavovali a tešili sa zo spoločnosti, rozhovoru a
priateľstva, sediac pri jednom stole. Tento obraz hovorí o našej blízkosti s Bohom ako Trojicou a o
radosti, ktorú nájdeme v zasľúbenej krajine. On pre nás všetko pripravil a pozýva nás dovnútra, veď
všetko je pripravené na hostinu. Chce nás mať pri sebe, chce mať po svojom boku všetkých mužov a
ženy, každého z nás.
Musíme však túžiť ísť. A napriek tomu, že dobre vieme, že nebo je miesto, kde môžeme byť
najlepší, kde by sme mali zostať naveky, presahujúc tie najušľachtilejšie ľudské ambície , ktoré oko
nevidelo a ucho nepočulo a čo nevstúpilo do ľudského srdca, ale Boh to predsa pripravil pre tých, ktorí
ho milujú.
A napriek tomu, sme schopní odmietnuť božské pozvanie, ktoré nám prináša tú najlepšiu
ponuku, akú nám Boh mohol dať – zdieľať jeho domov, jeho stôl, jeho dôvernosť, naveky a navždy.
Bohužiaľ, sme schopní vymeniť Boha prakticky za čokoľvek. Niektorí, ako čítame v dnešnom
evanjeliu, za kus pôdy, iní za nejaké jarmo volov. A za čo som ochotný vymeniť Boha a jeho pozvanie,
jeho dary ja?
My, ľudia, ho opúšťame z lenivosti, lajdáctva, pohodlnosti, preto, lebo sa nám nechce plniť
svoje povinnosti lásky. Je Boh taký nehodný, že ho môžeme vymeniť za čokoľvek? Nech je naša
odpoveď na Božiu ponuku vždy áno, plná vďačnosti a obdivu.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie