Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 4. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. ADVENTNEJ NEDELI

Evanjelium:

„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Lk 1, 39-45

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešný text evanjelia zodpovedá druhému radostnému tajomstvu: „Navštívenie Alžbety“. Je to skutočne tajomstvo! Tichý výbuch hlbokej radosti. Je to radosť Márie, ktorá sa práve stala matkou, pôsobením a milosťou Ducha Svätého. Latinské slovo „gaudium“ vyjadruje hlbokú a intímnu radosť, ktorá nevybuchuje. Napriek tomu boli judské vrchy naplnené radosťou. Mária jasala ako matka, ktorá sa práve dozvedela, že čaká syna. A akého Syna! Syn, ktorý ešte predtým, ako sa narodil, putoval po kamenistých cestách, ktoré viedli do Ain Karim, zabalený v srdci a v náručí Márie.

Radosť v duši a tvári Alžbety a v dieťati, ktoré od radosti skáče v jej lone. Slová Máriinej sesternice pretrvávajú stáročia: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života“ (porov. Lk 1, 42). Modlitba ruženca ako zdroj radosti je jednou z nových perspektív, ktoré objavil svätý Ján Pavol II. vo svojom Apoštolskom liste o ruženci Preblahoslavenej Panny Márie.

Radosť je neoddeliteľná od viery. „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1, 43). Radosť Boha a Márie sa rozšírila do celého sveta. Aby sme jej uvoľnili cestu, stačí sa vierou otvoriť neustálemu pôsobeniu Boha v našom živote, aby sme kráčali po ceste s Dieťaťom, s Tou, ktorá uverila a vedení silnou rukou zamilovaného svätého Jozefa. Na pozemských cestách, na asfalte, dlažobných kockách či blatistom teréne si kresťan vždy nesie so sebou dva rozmery viery: spojenie s Bohom a službu druhým. A tieto rozmery sú celkom úzko prepojené.

Aplikácia:

Ženie aj mňa radosť zo skúsenosti viery a spoločenstva s Bohom ku službe blížnym?

Čerpám radosť z modlitby ruženca?

Máriina návšteva umožnila malému Jánovi stretnúť sa s Ježišom. A čo ja, umožňujem druhým, aby sa stretli s Ježišom?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie