Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Evanjelium:

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.‘“ Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli. (Mk 16, 1-8)

Zamyslenie:

Pokoj vám… nebojte sa!“

V uplynulom týždni sme sprevádzali Ježiša v jeho posledných dňoch na zemi. Posledné dni Ježišovho života boli intenzívne nielen pre neho, ale aj pre jeho učeníkov. Rozdiel bol však v tom, že Ježiš vedel, ako sa skončí jeho triumfálny vstup do Jeruzalema, ale učeníci netušili, čo sa stane, hoci Ježiš mnohokrát hovoril o svojej smrti a dokonca aj o svojom zmŕtvychvstaní.

Učeníci sprevádzali Ježiša do Jeruzalema s dobrým pocitom, keď ho vítali s pompéznosťou a slávou. Ľudia hádzali konáre, rozprestierali plášte a hlásali, že prišiel ich Kráľ a Mesiáš. Učeníci sa cítili dobre, pretože opustili všetko, aby nasledovali Ježiša. Keď bol Ježiš so svojimi učeníkmi pri poslednej večeri, hovoril o tom, že bol zradený, a učeníci tomu nerozumeli; umýval im nohy, a oni tomu nerozumeli; bol zatknutý, a keď sa ho pokúšali brániť, bolo im to zakázané – nerozumeli tomu. Učeníci skrátka nevedeli, čo sa deje, a tak utiekli z miesta diania a pravdepodobne to sledovali z diaľky: zmätení, nahnevaní, smutní, frustrovaní, sklamaní a možno sa dokonca cítili Ježišom zradení, pretože opustili všetko, aby ho nasledovali.

To všetko sa však v okamihu zmenilo. Keď sa učeníci išli pozrieť na prázdny hrob, vedeli, že sa stalo niečo zvláštne. Kameň, ktorý zakrýval hrob, bol odvalený, plátno, ktoré zahaľovalo Jeho telo, bolo odložené nabok, Ježišovo telo tam nebolo. Tušili, že niečo nie je v poriadku, a tak sa vrátili domov a premýšľali o záhade, ktorú odhalili. A vtedy im Ježiš vychádza v ústrety a hovorí: „Pokoj vám… nebojte sa!“ Všetci sa naňho pozreli. (Matúš 28,10). Teraz pochopili „učenie Písma, že musí vstať z mŕtvych“ (Jn 20,9).

Stretnutie s Ježišom prinieslo učeníkom zmenu: zmätok nahradila dôvera, hnev sa zmenil na radosť, smútok na šťastie, sklamanie sa zmenilo na očakávanie, frustrácia sa zmenila na povzbudenie a to, čo sa mohlo zdať ako zrada, teraz dostalo zmysel.

Zmŕtvychvstanie je ústredným bodom našej kresťanskej viery. Všetky liturgické slávenia, ktoré sme prežili v uplynulom týždni, vedú k tomuto vyvrcholeniu: dar Ježišovho tela a krvi (Eucharistia), poverenie milovať ako on, smrť na kríži a nakoniec zmŕtvychvstanie – to všetko má ukázať jednu pravdu, a to, aká dokonalá je Božia láska, aby mohla inšpirovať učeníkov a budúcu Cirkev stať sa vzorom nového života v Ježišovi.

Veľkonočný príbeh nie je ani román, ani rozprávka. V skutočnosti to bol pre učeníkov moment, ktorý im zmenil život, rovnako ako by mal byť pre nás, ktorí ho oslavujeme o dvetisíc rokov neskôr.

Dnešná oslava Veľkej noci nie je len pripomienkou minulej udalosti, ale skôr oslavou, ktorá nám pripomína, prečo si Boh spomedzi mnohých ľudí vybral práve nás, aby sme ho nasledovali. Je to preto, že nás napĺňa novým Ježišovým životom a obnovuje nás nádejou s jediným cieľom, aby sme aj my mohli ísť a povedať iným, že Pán skutočne vstal a žije medzi nami.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie