Aktuality

ZÁPIS ZJAVENIA V LURDOCH Z 11. FEBRUÁRA 1858

ZÁPIS ZJAVENIA V LURDOCH Z 11. FEBRUÁRA 1858

Prinášame Vám opis zjavenia v Lurdoch, ktoré Bernadetta Soubirousová rozprávala pútnikom, cirkevným a štátnym predstaviteľom.

“Spolu s ďalšími dvoma dievčatami som išla zbierať drevo na breh rieky Gave. Prešli cez potok a začali plakať. Spýtala som sa ich, prečo plačú. Odpovedali, že preto, lebo voda je studená. Požiadala som ostatné dievčatá, aby mi pomohli hodiť do vody niekoľko kameňov, aby som zistila, či sa dá prejsť bez vyzutia topánok. Povedali, že mám urobiť to, čo urobili ony. Išla som teda o kúsok ďalej, aby som zistila, či by som mohla prejsť aj inde bez vyzutia topánok, ale nebolo to nič platné. Vrátil som sa teda do Grotty, aby som si vyzul topánky. Sotva som začal, počul som šepot. Pozrel som sa smerom k prérii, ale stromy sa vôbec nehýbali. Pokračoval som v vyzúvaní topánok. Znova som počul ten istý šepot. Keď som zdvihol hlavu a pozrel sa na Grottu, uvidel som pani oblečenú v bielom. Mala na sebe biele šaty s modrou šerpou a na každej nohe mala žltú ružu, rovnakej farby ako retiazka jej ruženca. Keď som ju prvýkrát uvidel, pretrel som si oči; myslel som si, že som sa pomýlil. Vložil som si ruku do vrecka, aby som našiel svoj ruženec. Pokúsil som sa urobiť znamenie kríža, ale nebola som schopná zdvihnúť ruku k čelu; ruka mi jednoducho klesla. Videnie urobilo znamenie kríža. Ruka sa mi triasla a podarilo sa mi urobiť to isté. Začal som sa modliť ruženec. Videnie si tiež prstami posúvalo koráliky ruženca bez toho, aby pohlo perami. Keď som sa dokončil modlitbu ruženca, videnie náhle zmizlo. Spýtal som sa svojich dvoch spoločníčok, či si niečo všimli, ale povedali, že nie. Chceli vedieť, čo sa deje, že im to musím povedať. Povedala som teda, že som videla bielo oblečenú Pani, hoci som nevedela, čo to bolo, a aby nič nehovorili. Potom mi povedali, že sa tam už nemám viac vracať; povedala som im, že nie”.

Preklad: “Vaša veľmi pokorná a zbožná Bernadetta Soubirousová”

Výňatok z prvého autografu rukopisu Zjavenia adresovaného “veľmi ctihodnému otcovi Gondrandovi z Oblátov Nepoškvrnenej Panny Márie v Bétharrame”. Tento rukopisný záznam nasledoval po mnohých ústnych svedectvách, ktoré Bernadetta rozprávala pútnikom, a po niekoľkých “výpovediach” poskytnutých úradníkom.

Zdroj: https://www.lourdes-france.org/en/revivre-le-recit-du-11-fevrier-1858/?mc_cid=0f7d0e3d0a&mc_eid=13e354c6ab

Modlitba:

Nepoškvrnená Panna a Matka naša, ktorá si sa zjavila nepatrnému dieťaťu, pomôž nám svojím mocným príhovorom, aby sme ustavične žili v pokore a úprimnosti pravých Božích dietok a stali sa účastnými nebeského požehnania. Vypros nám milosť, aby sme za svoje spáchané hriechy činili pokánie, varovali sa od tejto chvíle každého hriechu a horlivo sa snažili stále viac napredovať v pravej čnosti. Aby sa nám tvoje materinské srdce nikdy nezatvorilo, ale vždy bolo otvorené a bez prestania nám vyprosovalo tie milosti, ktoré by v nás rozohnili božskú lásku a robili nás stále hodnejšími večnej koruny, aby sme raz s tebou, Nepoškvrnená Panna Trojjediného Boha mohli chváliť a velebiť na veky vekov. Amen

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

Zdroj: https://modlitba.sk/?p=3876

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie