VEĽKONOČNÝ POZDRAV P. PAVLA KRUTÁKA SVD

Milí misijní priatelia, dobrodinci a príbuzní, srdečne Vás všetkých pozdravujem v tomto končiacom sa pôstnom období. Blížime sa k Veľkej noci. Situácia, v ktorej sme sa ocitli pred viac ako rokom, nás všetkých uzavrela do „priestoru“ a spôsobu života, ...

čítaj viac

2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

Milí priatelia misií. chcem sa Vám čo najúprimnejšie poďakovať za Vaše určenie 2%, resp. 3% z daní odvedených štátu, pre Spoločnosť Božieho Slova. Viacerí sa uchádzajú o Vašu priazeň a Vy ste sa rozhodli ich určiť pre naše aktivity, pre našu činnosť na Slovensku i vo svete. V mene všetkých, ktorým finančné prostriedky pomohli, Vám veľmi ďakujem. Za rok 2020 to bolo celkovo 8 207,34 EUR.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 2. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena

Pápež František hovorí, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Chápal to aj svätý Arnold a ukázal nám cestu, ako byť opravdivými misionármi.

čítaj viac

MIMORIADNE ODPUSTKY V ČASE PANDÉMIE

Prinášame Vám dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie.

čítaj viac
MYŠLIENKA Dňa

„Ohlásiť radostnú zvesť blížnemu, je prvým a najväčším skutkom lásky.“

Sv. Arnold Janssen

MODLITBA K SV. JOZEFOVI ZA SVEDOMITÉ VYKONÁVANIE POVINNOSTÍ

MODLITBA K SV. JOZEFOVI ZA SVEDOMITÉ VYKONÁVANIE POVINNOSTÍ

Prinášame Vám modlitbu k svätému Jozefovi, ktorý nám je vzorom pre vykonávanie našich povinností.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnešná pasáž evanjelia identifikuje Krista ako „cestu, pravdu a život“ (Jn 14,6). Mimo Krista je iba skľúčenosť, lož a ​​smrť. Existuje jediná cesta do neba a volá sa Ježiš Kristus.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: NOVÉ PERSPEKTÍVY

Spiritualita Arnolda Janssena: NOVÉ PERSPEKTÍVY

„Nehovor svojmu blížnemu: ´Choď preč a (inokedy) príď!´ a ´Zajtra ti dám,´ keď máš naporúdzi (hneď)“ (Prís 3,28).

čítaj viac

NOVÉNA K SVÄTÉMU JOZEFOVI FREINADEMETZOVI

NOVÉNA K SVÄTÉMU JOZEFOVI FREINADEMETZOVI

Novéna je forma deväťdňovej modlitby, ktorá pozostáva z: čítanie (buď úryvok z Biblie, alebo iný text, ktorý napríklad predstavuje život konkrétneho svätca), rozjímanie a prosba (kde je možnosť prihovoriť sa konkrétne za nejaký úmysel). Prinášame Vám novénu k svätcovi Spoločnosti Božieho Slova – k svätému Jozefovi Freinademetzovi.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 2. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

BOLA ZA TÝM LEN FOTOGRAFIA?

BOLA ZA TÝM LEN FOTOGRAFIA?

Hľadáme príčiny toho, čo sa deje okolo nás. Prečo je počasie také, aké je, prečo sa nejaký človek správa tak, ako sa správa a podobne. Katolíci sa pýtajú, prečo je kňazov menej? Čo je príčinou? …

čítaj viac

ROK SV. JOZEFA S DEŤMI Z ORAVY

ROK SV. JOZEFA S DEŤMI Z ORAVY

Prinášame Vám správu, ako na Orave prežívajú mimoriadny rok svätého Jozefa.

čítaj viac

NOVÉ ČÍSLO „MLADÉHO MISIONÁRA“

NOVÉ ČÍSLO „MLADÉHO MISIONÁRA“

Milí čitatelia, k Veľkej noci sme si pre Vás pripravili nové číslo časopisu seminaristov Spoločnosti Božieho Slova s názvom “Mladý misionár”.

čítaj viac

MODLITBA K SVÄTÉMU JOZEFOVI ZA SPOLOČENSTVO

MODLITBA K SVÄTÉMU JOZEFOVI ZA SPOLOČENSTVO

Svätý Jozef, verný Máriin ženích. Prichádzame k tebe s dôverou a pod tvoju ochranu zverujeme duchovný život nášho spoločenstva. Ty si počas svojho pozemského života …

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: MALÝ POSOL BOŽSKÉHO SRDCA

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: MALÝ POSOL BOŽSKÉHO SRDCA

„Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: Tvoj Boh kraľuje“ (Iz 52,7).

čítaj viac

ZOOM STRETNUTIE MISIJNÝCH SEKRETÁROV EURÓPSKEJ ZÓNY

ZOOM STRETNUTIE MISIJNÝCH SEKRETÁROV EURÓPSKEJ ZÓNY

Dňa 26.3.2021 sa uskutočnilo stretnutie misijných sekretárov zóny Európa cez aplikáciu ZOOM. Na stretnutí sa zúčastnili všetci sekretári spolu s európskym koordinátorom MS z Poľska P. Andrzejom Danilewiczom.

čítaj viac

VEĽKONOČNÝ POZDRAV P. PAVLA KRUTÁKA SVD

VEĽKONOČNÝ POZDRAV P. PAVLA KRUTÁKA SVD

Milí misijní priatelia, dobrodinci a príbuzní,
srdečne Vás všetkých pozdravujem v tomto končiacom sa pôstnom období. Blížime sa k Veľkej noci. Situácia, v ktorej sme sa ocitli pred viac ako rokom, nás všetkých uzavrela do „priestoru“ a spôsobu života, …

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: NOVÝ APOŠTOLÁT

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: NOVÝ APOŠTOLÁT

„Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal“ (1Kor 9,16).

čítaj viac

“ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIVOT DRUHÉHO…” – P. PAVOL KRUTÁK SVD

“ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIVOT DRUHÉHO…” – P. PAVOL KRUTÁK SVD

Vypočujte si katechézu na tému “Zodpovednosť za život druhého…”
Katechéza je inšpirovaná Apoštolským listom pápeža Františka “PATRIS CORDE” v rámci Mimoriadneho roku Sv. Jozefa.

čítaj viac

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)