PRIJATIE REHOĽNÉHO RÚCHA

PRIJATIE REHOĽNÉHO RÚCHA

4. novembra 2021 pri svätej omši prijali naši novici Jakub Doktor a Benedikt Kočamba z rúk pátra provinciála rehoľné rúcho. Neodmysliteľnou súčasťou obdobia noviciátu je „obliečka“. Rehoľný habit sa stáva ich znakom krstného zasvätenia, rozhodnutia celkom zasvätiť svoj život Bohu a jeho službe a tiež vonkajším svedectvom pred svetom a ľuďmi.

čítaj viac

DUCHOVNÉ CVIČENIA VO VIDINEJ

DUCHOVNÉ CVIČENIA VO VIDINEJ

Pravidelné ročné duchovné cvičenia sa konajú pred obnovou rehoľných sľubov v noviciáte vo Vidinej pri Lučenci. Zúčastňujú sa ich spolubratia v časných sľuboch, teda bohoslovci a tiež kandidáti do noviciátu – postulanti, krorí onedlho nastúpia do svojho ročného noviciátu práve vo Vidinej. Účastníkmi duchovných cvičení sú tiež niektorí pátri Spoločnosti Božieho Slova. …

čítaj viac

Misijný dom vo Vidinej ponúka

Misijný dom vo Vidinej ponúka

Misijný dom Božského Srdca vo Vidinej je na krásnom mieste a má čo ponúknuť všetkým, ktorí potrebujú oddych, povzbudenie, načerpať nové sily.

čítaj viac

90 rokov misijného domu vo Vidinej

90 rokov misijného domu vo Vidinej

V nedeľu 10.septembra provincial Spoločnosti Božieho Slova slávil spolu s veriacimi z Videnej ďakovnú sv. omšu pri príležitosti 90 rokov od založenia misijného domu.

čítaj viac