Aktuality

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení.

Posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň misií 2019: https://www.verbisti.sk/posolstvo-svateho-otca-frantiska-na-svetovy-den-misii-2019/

Zamyslenia a myšlienky s obrázkom na Mimoriadny misijný mesiac: https://www.verbisti.sk/zamyslenia-a-myslienky-s-obrazkom-na-mimoriadny-misijny-mesiac/

Video k Mimoriadnemu misijnému mesiacu: https://www.verbisti.sk/mimoriadny-misijny-mesiac-oktober-2019/

Modlitba Mimoriadneho misijného mesiaca október 2019: https://www.verbisti.sk/modlitba-mimoriadneho-misijneho-mesiaca-oktober-2019/

Logo Mimoriadneho misijného mesiaca: https://www.verbisti.sk/oktober-2019-bude-mimoriadny-misijny-mesiac/

Pieseň pre Mimoriadny misijný mesiac október 2019 v Slovenskom jazyku- Pokrstení a poslaní: https://www.youtube.com/watch?v=47wHZluXtfQ

Pieseň pre Mimoriadny misijný mesiac október 2019 v Anglickom jazyku: https://www.wmi.ie/wp-content/uploads/2019/08/EMM-Hymn.mp3

MyMission: https://www.verbisti.sk/mymission/

Oficiálna stránka Vatikánu na Mimoriadny misijný mesiac: http://www.october2019.va/en.html

Máš túžbu aj Ty sa aktívne zapojiť do prípravy mimoriadneho misijného mesiaca?

Svätý Otec František nám naznačil štyri spôsoby prípravy a prežívania Mimoriadneho misijného mesiaca – októbra 2019, ktorými by sme mohli premôcť rozdelenia a protichodné názory na bežnú a misijnú pastoračnú prácu, ako aj rozpory medzi požiadavkami evanjelizácie v oblastiach, ktoré boli kedysi kresťanské, no teraz sú sekularizované a voči náboženstvu ľahostajné, a misiám ad gentes medzi kultúrami a náboženstvami, ktorým je evanjelium stále celkom cudzie (EG 14). Tieto štyri spôsoby sú:

  • 1. osobné stretnutie s Ježišom Kristom ako tým, ktorý žije vo svojej Cirkvi: v Eucharistii, v Božom slove, v osobnej i spoločnej modlitbe;
  • 2. svedectvo svätých, misionárov-mučeníkov a vyznávačov viery, ktorí sú jedinečným prejavom cirkví po celom svete;
  • 3. biblická, katechetická, duchovná, spirituálna a teologická formácia ohľadom misií ad gentes;
  • 4. misijná charita ako forma materiálnej pomoci ohromnému dielu evanjelizácie, zvlášť misiám ad gentes, ako aj kresťanskej formácii v cirkvách, ktoré sú v najväčšej núdzi.

Bude
veľkým požehnaním, ak sa dokážeme podeliť s našou skúsenosťou osobného
stretnutia s Ježišom, alebo s misijnou skúsenosťou, stretnutím s misionárom,
ktorý nás nadchol, oduševnil pre hlásanie Božieho Slova.

Prispej
svojím svedectvom a napíš nám. Prípadne pošli fotografiu, krátke video. V mimoriadnom
misijnom mesiaci október budeme prinášať tieto svedectvá na našej stránke. 

Email: mmm2019w@gmail.com

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie