Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení.

Posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň misií 2019: http://www.verbisti.sk/posolstvo-svateho-otca-frantiska-na-svetovy-den-misii-2019/

Zamyslenia a myšlienky s obrázkom na Mimoriadny misijný mesiac: http://www.verbisti.sk/zamyslenia-a-myslienky-s-obrazkom-na-mimoriadny-misijny-mesiac/

Video k Mimoriadnemu misijnému mesiacu: http://www.verbisti.sk/mimoriadny-misijny-mesiac-oktober-2019/

Modlitba Mimoriadneho misijného mesiaca október 2019: http://www.verbisti.sk/modlitba-mimoriadneho-misijneho-mesiaca-oktober-2019/

Logo Mimoriadneho misijného mesiaca: http://www.verbisti.sk/oktober-2019-bude-mimoriadny-misijny-mesiac/

Pieseň pre Mimoriadny misijný mesiac október 2019 v Slovenskom jazyku- Pokrstení a poslaní: https://www.youtube.com/watch?v=47wHZluXtfQ

Pieseň pre Mimoriadny misijný mesiac október 2019 v Anglickom jazyku: https://www.wmi.ie/wp-content/uploads/2019/08/EMM-Hymn.mp3

MyMission: http://www.verbisti.sk/mymission/

Oficiálna stránka Vatikánu na Mimoriadny misijný mesiac: http://www.october2019.va/en.html

Máš túžbu aj Ty sa aktívne zapojiť do prípravy mimoriadneho misijného mesiaca?

Svätý Otec František nám naznačil štyri spôsoby prípravy a prežívania Mimoriadneho misijného mesiaca – októbra 2019, ktorými by sme mohli premôcť rozdelenia a protichodné názory na bežnú a misijnú pastoračnú prácu, ako aj rozpory medzi požiadavkami evanjelizácie v oblastiach, ktoré boli kedysi kresťanské, no teraz sú sekularizované a voči náboženstvu ľahostajné, a misiám ad gentes medzi kultúrami a náboženstvami, ktorým je evanjelium stále celkom cudzie (EG 14). Tieto štyri spôsoby sú:

  • 1. osobné stretnutie s Ježišom Kristom ako tým, ktorý žije vo svojej Cirkvi: v Eucharistii, v Božom slove, v osobnej i spoločnej modlitbe;
  • 2. svedectvo svätých, misionárov-mučeníkov a vyznávačov viery, ktorí sú jedinečným prejavom cirkví po celom svete;
  • 3. biblická, katechetická, duchovná, spirituálna a teologická formácia ohľadom misií ad gentes;
  • 4. misijná charita ako forma materiálnej pomoci ohromnému dielu evanjelizácie, zvlášť misiám ad gentes, ako aj kresťanskej formácii v cirkvách, ktoré sú v najväčšej núdzi.

Bude veľkým požehnaním, ak sa dokážeme podeliť s našou skúsenosťou osobného stretnutia s Ježišom, alebo s misijnou skúsenosťou, stretnutím s misionárom, ktorý nás nadchol, oduševnil pre hlásanie Božieho Slova.

Prispej svojím svedectvom a napíš nám. Prípadne pošli fotografiu, krátke video. V mimoriadnom misijnom mesiaci október budeme prinášať tieto svedectvá na našej stránke. 

Email: mmm2019w@gmail.com

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie