Aktuality

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (3. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (3. deň)

Svätý Arnold Janssen hľadajúci Božiu vôľu  

Podcast:

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v teba.

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás Ducha svojho Syna,

V.:       aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

V dnešný tretí deň novény sa chceme zamerať na to, ako sa sv. Arnold snažil hľadať, spoznávať a plniť Božiu vôľu vo všetkých životných situáciách. Na jeho príhovor si chceme vyprosiť dar rozlišovania, ako aj ochotu hľadať Božiu vôľu a formovať podľa nej svoj život.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA

V Evanjeliu podľa Jána nám Pán Ježiš hovorí: „Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, … aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (Jn 6,37-40)

V hodine ťažkej skúšky v Getsemanskej záhrade sa modlil k svojmu Otcovi slovami: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 22,42)

ÚVAHA

Jedna z kníh, ktoré opisujú duchovný život sv. Arnolda, je aj kniha jeho výrokov: BOŽIA VÔĽA NADOVŠETKO.V modlitbe, rozjímaní Božieho slova a pozorovaní prírody P. Arnold objavoval Božiu veľkosť, múdrosť a dobrotu, a preto si dal predsavzatie: „Chcem oslavovať najväčšieho Pána vesmíru a môjho života a slúžiť mu tým, že budem plniť jeho vôľu.“ Často sa modlil slovami: „Prosím dobrotivého Boha, aby nám udelil poznanie jeho svätej vôle a radostný pokoj v jej plnení.“ Vo svojich spomienkach píše o situácii, keď mu práve myšlienka na plnenie Božej vôle pomohla v tom, aby sa nevzdal. Bolo to v dobe, keď chcel založiť misijný dom v Steyli a narážal na veľa ťažkostí, ktoré ho znechucovali. Priznáva sa: „Dokonca som už aj prichádzal k rozhodnutiu, že s tým prestanem. A keby som si vtedy nebol povedal: ,Si zbabelec! Konáš proti Božej vôli!ʻ veru, bol by som sa vzdal všetkého.“ Nevzdal sa, pretože myšlienka, že je to Božia vôľa, ho upevnila v dôvere a priniesla mu silu a pokoj. Zanechal nám slová: „Božia vôľa je cenná nadovšetko ­- v nej je obsiahnuté všetko šťastie. Plňme teda verne jeho svätú vôľu a riaďme sa vnuknutiami Ducha Svätého.“

PROSBY

Pán Ježiš vyhlásil, že jeho pokrmom je plniť vôľu nebeského Otca a dokonať dielo, ktoré mu zveril. Na príhovor svätého Arnolda ho prosme.

  • Vzbuď v nás túžbu usilovať sa o život nie podľa našej, ale podľa Božej vôle.

V.: Prosíme ťa, vyslyš nás.

  • Posilňuj nás vo chvíľach, keď pre svoju vernosť Bohu budeme musieť znášať utrpenia a prinášať obete.
  • Ukáž všetkým, že pokoj srdca a plnosť života nájdu len vtedy, ak budú žiť v súlade s vôľou Božou.
  • Požehnávaj misijnú činnosť Cirkvi v Ázii, aby neochvejne ohlasovala evanjelium, usilovala sa o dialóg s veriacimi nekresťanských náboženstiev a vydávala svedectvo o Božej láske.
  • Vypočuj aj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha).

Otče náš…

MODLITBA

Všemohúci Bože, ty si povzbudzoval svätého Arnolda, aby vo všetkom hľadal a plnil tvoju vôľu; daj, prosíme, aby sme ho nasledovali v úprimnej ochote žiť podľa tvojej vôle, a tak sa pripodobnili tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

Nihil obstat: Mgr. a et Mgr. ThLic. Daniel Dian

Imprimatur: + Mons. Viliam Judák, Eppus Nitrien.

Nitriae, die 30. Decembris 2020, Prot. N. 877/2020.

Predchádzajúce dni:

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (1. deň)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie