Aktuality

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (3. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (3. DEŇ NOVÉNY)

SPOJENÝ S BOHOM V MODLITBE

„Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. …A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.“ (Jn 17, 1-5, 22-23)

Čítanie:

Celé misionárske účinkovanie Jozefa Freinademetza, ako aj jeho rozhodnutie pre misijné povolanie mali svoj základ v spojení s Bohom a podporované boli modlitbou, ktorú pestoval. Modlil sa neustále. Biskup Henninghaus píše: „Modlitba bola jeho životným živlom a životnou radosťou.“ Tak ako z čias jeho mladého kňazského života v San Martine, podobne o ňom hlásili aj z misií: Večer až hlboko do noci bol zaujatý poučovaním, spovedaním a súkromnými duchovnými rozhovormi. A keď už všetci odišli, ešte dlho sa venoval modlitbe a duchovnému čítaniu. Aj cez deň ho často videli kľačať pred svätostánkom. Takmer každú voľnú chvíľu venoval modlitbe. Silne pestoval vrúcnu úctu k Najsv. Srdcu Ježišovmu, ktorú si priniesol z rodičovského domu. Veľmi odporúčal kňazom – a to platí aj nám – lásku k modlitbe.

Žiakov v Steyli poučoval: „Nemám na mysli len ústne formuly modlitby, ale skôr ducha modlitby, ktorý premení všetky naše denné práce, aj naše jedenie a spanie, naše hry a dýchanie na bohoslužbu.“ V kázni: „Rozjímavá modlitba pozostáva hlavne v tom, že vzťahujeme na Boha všetko, čo vidíte, počujete, zažijete, či zlé či dobré, príjemné či nepríjemné, a tak sa spojíte s nadprirodzeným druhým svetom, so svojím večným určením.“

Prosby:

Pane Ježišu Kriste, svojich učeníkov si učil modliť sa a dal si nám príklad ustavičného spojenia s Bohom, tvojím nebeským Otcom. Prosíme ťa:

  • Aby si zodpovedných činiteľov v Cirkvi a v štáte poučil a viedol pre dobro občanov.
  • Aby si svojej Cirkvi daroval kňazov, rehoľníkov a pomocníkov, ktorí by viedli život modlitby a spojenia s Bohom.
  • Aby si všetkých veriacich zapálil láskou k modlitbe, aby sa ňou posilňovali.
  • Aby si nás naučil zotrvávať s tebou v modlitbe, lebo ty chceš byť naša cesta, pravda a život.

Bože, otvor náš duchovný sluch, aby sme počuli a pochopili, čo nám chceš povedať. Daj nám veriace srdce, aby sa ti naša modlitba páčila a náš život mohol obstáť pred tebou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

„Život bez modlitby je najistejšia cesta do pekla.“ (sv. Jozef Freinademetz)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Predchádzajúce dni:

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (1. DEŇ NOVÉNY)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie