Aktuality

ÚVAHA X. / „Hľa, tajomstvo viery.“

Podcast:

Pri svätej omši, keď kňaz vyslovuje slová konsekrácie a premieňa chlieb a víno na Telo a Krv nášho Pána, si následne pokľakne, vstane a potom povie: „Hľa, tajomstvo viery.“ Čo je to „tajomstvo viery“? Keď hovoríme, že niečo je tajomstvom, často tým myslíme, že niečo je pred nami skryté, ale že existujú určité indície, ktoré nám pomôžu toto tajomstvo odhaliť. A keď záhadu vyriešime, všetko je jasné a zrazu už tajomstvo nie je záhadou.

Ale „tajomstvo viery“ je niečo iné. Tieto slová sa vyslovujú pri svätej omši hneď po konsekrácii ako prostriedok, ktorý má veriacich vtiahnuť do posvätnej bázne a úžasu nad tým, čo sa práve odohralo. Toto tajomstvo však môže vyvolať úctu a úžas len vtedy, ak skutočnosť toho, čo sa práve stalo, pochopíme prostredníctvom daru viery. Viera je druh poznania bez toho, aby sme skutočnosť, ktorú máme pred sebou, vnímali piatimi zmyslami alebo logickou dedukciou. Inými slovami, viera vytvára pravé poznanie duchovnej skutočnosti, ktorú možno poznať, pochopiť a uveriť len prostredníctvom duchovného vhľadu. Ak sa teda zúčastňujeme na svätej omši a sme obdarení poznaním viery, hneď ako dôjde ku konsekrácii chleba a vína, vo vnútri zvoláme: „Pán môj a Boh môj!“. Vieme, že Boh Syn je pred nami prítomný zahaleným spôsobom. Naše oči ho nevnímajú, ani žiadny z našich zmyslov neodhaľuje veľkú skutočnosť, ktorú máme pred sebou. Nemôžeme racionálne dedukovať, čo sa práve stalo. Namiesto toho spoznávame a veríme, že Boží Syn, Spasiteľ sveta, je teraz pred nami prítomný vo svojej plnosti pod závojom obyčajného chleba a vína.

Okrem božskej prítomnosti nášho Boha a Pána sa tu sprítomňuje celé tajomstvo nášho vykúpenia. Svätý pápež Ján Pavol II. nám hovorí, že v tomto okamihu existuje „jednota v čase“, ktorá spája veľkonočné tajomstvo, teda Ježišov život, smrť a zmŕtvychvstanie, s každým okamihom, keď sa slávi Eucharistia a sprítomňuje sa v slovách konsekrácie. A táto jednota medzi každou omšou a veľkonočným tajomstvom „nás vedie k hlbokému úžasu a vďačnosti“ (Ecclesia de Eucharistia, č. 5). Pociťujeme a prežívame tento hlboký úžas a vďačnosť vždy, keď sa zúčastňujeme na obete svätej omše? Uvedomujeme si pri svätej omši a pri vyslovovaní slov konsekrácie, že sa pred nami sprítomňuje celé tajomstvo nášho vykúpenia, skryté pred našimi očami, ale viditeľné pre našu dušu prostredníctvom viery? Chápeme, že je to Boh, druhá osoba Najsvätejšej Trojice, ktorý zostupuje k nám, aby s nami prebýval v tejto chvíli v tejto slávnej sviatosti?

Zamyslime sa dnes nad skrytým, ale skutočným tajomstvom viery. Nechajme sa vtiahnuť do úžasu a bázne nad tým, na čom máte tú česť sa zúčastniť. Dovoľme, aby naša viera vo sviatosť Eucharistie rástla tým, že budeme otvorení prehlbovať tento dar viery prostredníctvom duchovného vhľadu. Pozerajme na tento veľký dar Eucharistie očami viery a nechajme sa vtiahnuť do úžasu a úcty, ktoré nám chce Boh darovať.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie