Aktuality

VEĽKONOČNÁ ÚVAHA VIII. / „Duch Svätý: neuveriteľný dar“

Podcast:

V dnešnom prvom čítaní sme mohli krásne počuť, ako sa zrodila cirkev. Slávime sviatok Turíc, ktorý bol v mnohých ohľadoch vyvrcholením Kristovej misie. Vieme, že zavŕšenie jeho misie nastane na konci čias, keď sa vráti v celej svojej sláve, aby súdil živých i mŕtvych a nastolil svoje trvalé kráľovstvo. Dovtedy však žijeme pod vládou Ducha Svätého, ktorý na nás zostúpil v plnej podobe, premieňa nás a umožňuje nám pripraviť sa na Ježišov konečný a slávny príchod.

Trojica je skutočne tajomstvom viery. Naším obmedzeným spôsobom chápeme, že Boh je jeden v troch osobách. Je Otec, Syn a Duch Svätý. Každý z nich je samostatnou osobou. Každý z nich má plný podiel na jedinej božskej podstate. Hoci pôsobia v dokonalej jednote, každý z nich plní svoje jedinečné poslanie. Otec je ten, ktorý poslal Syna na svet a chcel, aby daroval svoj život za spásu všetkých. Syn bol poslaný a dokonale splnil Otcovu vôľu a spojil ľudstvo s božstvom. Duch Svätý je prisľúbením Otca a Syna, ktorý z nich vychádza a zostupuje na nás, oživuje nás a umožňuje nám mať účasť na živote Svätej Trojice.

Ak je to pre nás ťažko pochopiteľné, nevadí, veď je to tajomstvo. Náš intelekt dokáže zachytiť len tieň Božej skutočnosti. Táto pravda by nás však nemala odradiť. Naopak, mala by nás inšpirovať, aby sme sa tešili na ten deň, keď uvidíme Boha z tváre do tváre a hlbšie prenikneme do tajomstva jeho božského života.

Dnes sa sústredíme najmä na tretiu osobu Svätej Trojice: Ducha Svätého. Je to neuveriteľný dar, že sme dostali príležitosť žiť v tomto veku Ducha Svätého. Možno ste si niekedy pomysleli, že by bolo pekné žiť v čase, keď po zemi chodil Ježiš. Ale sám Ježiš povedal, že musí odísť. Prečo? Pretože až potom môže poslať svojho Obhajcu, Ducha Svätého, Ducha pravdy, ktorý nás uvedie do celej pravdy. Takže vek, v ktorom teraz žijeme, vek Ducha Svätého, je najpožehnanejší vek, aký kedy svet videl. Vďaka moci Ducha Svätého už môžeme prijať pozvanie v prežívaní lásky Svätej Trojice. Boh sa už neoslovuje len prostredníctvom prorokov. Už sa nezjavuje len prostredníctvom osoby Syna v Ježišovi Kristovi. Teraz je schopný žiť aj v nás a urobiť si z našej duše svoj príbytok. Nebo a zem sa spájajú v našej duši. Nič nemôže byť väčšie ako toto.

Keď na nás zostupuje Duch Svätý, prináša prítomnosť Otca a Syna. Sú neoddeliteľní. Preto keď sa v modlitbe pozeráme do svojho vnútra, objavujeme Otcov hlas, ktorý nás vedie k jeho svätej vôli. Objavujeme osobu Syna, ktorému sme povolaní pripodobniť sa v každom ohľade a žiť ako údy jeho tela na zemi. Je to možné, pretože Duch Svätý zostupuje na nás podobným spôsobom, ako kedysi zatienil našu blahoslavenú Matku a počal v nej Božieho Syna. Keď na nás zostúpi Duch Svätý, Boh sa počne v našich dušiach a my sa začneme zúčastňovať na samotnom Božom živote tu a teraz.

Zamyslite sa dnes nad týmito svätými tajomstvami našej viery. Vnímajte pôsobenie Otca, Syna a Ducha Svätého ako skutočné tajomstvo. Jediný spôsob, ako môžeme začať skúmať tieto tajomstvá, je prostredníctvom rozjímania v modlitbe. Objavujme Božie pôsobenie v nás, vychutnávajme jeho prítomnosť, tešme sa z nej a pevne na ňu upierajme svoj zrak.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie