Aktuality

ÚVAHA XIV. / „Poďte ku mne všetci“

Podcast:

Drahí priatelia. Na 14. nedeľu v Cezročnom období nám Božie slovo pripomína trvalé pozvanie nájsť odpočinok v milujúcom náručí nášho nebeského Otca. Vo svete plnom zaneprázdnenosti, stresu a rozptýlenia Ježiš predkladá svoju výzvu, aby sme sa vzdali svojich bremien a objavili útechu v jeho prítomnosti.

V evanjeliu Ježiš vyhlasuje: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás občerstvím (vám dám odpočinok).“ Tieto slová sa ozývajú s hlbokým súcitom a milosrdenstvom a uisťujú nás, že Božia láska je útočiskom pred námahou a únavou, ktoré často prežívame v našich životoch. Náš nebeský Otec túži zmierniť naše bremená a darovať nám skutočný pokoj.

Nájsť odpočinok v Bohu si však vyžaduje postoj pokory a dôvery. Ježiš nás pozýva, aby sme sa od neho učili, pretože on je „tichý a pokorný srdcom“. Prijať jeho učenie znamená vzdať sa vlastnej pýchy, sebestačnosti a svetských pripútaností. Znamená to uvedomiť si, že naša sila nespočíva len v našom úsilí, ale v spoliehaní sa na Božiu milosť.

Uprostred životných skúšok a výziev je lákavé spoliehať sa len na svoje vlastné schopnosti a hľadať riešenia v rámci svojho obmedzeného chápania. Ježiš nás však vyzýva, aby sme ho pozvali do každého aspektu nášho života, aby bol našim sprievodcom a podporovateľom. Tým sa otvárame jeho múdrosti, uzdraveniu a premieňajúcej moci.

Nájsť odpočinok v Bohu, si vyžaduje aj rozlišovanie a odpútanie sa od rozptýlení, ktoré bránia nášmu vzťahu s ním. Svet nás bombarduje hlukom, nekonečnými úlohami a lákadlom hmotného majetku. Ježiš nám však pripomína, že honba za týmito pominuteľnými pokladmi nikdy neprinesie trvalé naplnenie. Namiesto toho nás vyzýva, aby sme hľadali večné poklady jeho kráľovstva, kde možno nájsť skutočný pokoj a odpočinok.

Drahí priatelia, na našej ceste životom počúvajme Ježišove slová a prichádzajme k nemu s otvoreným srdcom. Odovzdajme svoje starosti, obavy a bremená a dôverujme Jeho láskyplnej starostlivosti. Napodobňujme jeho tichosť a pokoru, učme sa od neho a nachádzajme odpočinok v jeho prítomnosti. Prijatím Božieho pohľadu a hľadaním Boha, nadovšetko objavíme pokoj, ktorý prevyšuje každé chápanie.

Nech je 14. nedeľa v Cezročnom období pre nás príležitosťou obnoviť naše odhodlanie nájsť odpočinok v Bohu a nech nás na tejto ceste viery sprevádza Pánova milosť. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie