Aktuality

ÚVAHA XXVI. / Život v neustálom obrátení

Podcast:

Podobenstvo 26. nedele v Cezročnom období prináša posolstvo veľkej nádeje pre tých, ktorí majú ťažkosti s nasledovaním Božej vôle. Prvý syn, ktorý povedal, že neposlúchne otca, ale potom si to rozmyslel, sa vzťahuje na tých, ktorí spočiatku odmietali Božiu vôľu, ale potom sa kajali a vrátili sa k nemu. Druhý syn predstavuje tých, ktorí tvrdia, že sú vernými nasledovníkmi Božej vôle, ale nie je tomu tak. Tento druhý syn nám predstavuje veľmi nebezpečnú pascu, do ktorej môžeme padnúť. Predstavuje vnútorné rozpoloženie veľkňazov a starších ľudu. Hovorili jednu vec, ale robili inú. Správali sa, akoby boli spravodliví, ale neboli. Možno klamali aj sami seba.

Samozrejme, je tu ešte jeden možný scenár, ktorý Ježiš nepredkladá. V ideálnom prípade, keď otec požiadal svojho syna, aby pracoval na vinici, by povedal „áno“ a následne by svoj záväzok dodržal. To sa však nespomína, pretože do takejto kategórie nepatrí nikto, okrem našej preblahoslavenej Matky. Všetci ľudia zhrešili a každý musí robiť pokánie.

Keď sa pozrieme na týchto dvoch synov, musíme sa pokorne snažiť byť ako ten prvý. Musíme začať tým, že si priznáme, že sme počas svojho života v mnohých ohľadoch odmietali poslúchať Božiu vôľu. Boh nás pozval, aby sme mu slúžili, a my sme povedali „nie“. Priznať si to je základným východiskom pre život skutočného obrátenia a služby Bohu. Keď nedokážeme pokorne priznať, že sme zhrešili, správame sa ako druhý syn. Žijeme v lži a snažíme sa presvedčiť sami seba, že sme verní Božej vôli, hoci to tak nie je. Druhý syn predstavuje veľmi nebezpečné vnútorné rozpoloženie, ktorému sa musíme zo všetkých síl vyhýbať. Je to hriech neústupnosti, hriech proti Duchu Svätému. Je nebezpečný, pretože tento typ samospravodlivosti bráni človeku skutočne slúžiť Božej vôli. Veria vlastnej lži a nevidia potrebu konať pokánie.

Ktorému z týchto dvoch synov sa najviac podobáš? Uvedomuješ si veľmi dobre svoje slabosti a hriechy? Dokážeš ich pokorne priznať pred sebou samým a pred Bohom? Alebo máš tendenciu prezentovať sa ako ten, kto je svätý a nepotrebuje sa kajať? Nikdy sa nebojme priznať svoj hriech. Nikdy sa nepokúšajme predstierať, že si niekým, kým nie sme. Nikdy sa nenechajme vtiahnuť do sebaospravedlňovania. Všetci sme povolaní k životu neustáleho obrátenia. Vidieť túto skutočnosť, priznať si ju a usilovať sa o toto obrátenie nám prinesie víťazstvo v slávnom nebeskom kráľovstve.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie