Aktuality

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (6. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (6. DEŇ NOVÉNY)

MÚDROSŤ A OBOZRETNOSŤ

„A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.“ (Mt 7, 24-25)

Čítanie:

Pri všetkej svojej horlivosti a túžbe čo najviac ľudí obrátiť a pri celej svojej dobrotivosti bol Jozef Freinademetz mužom veľkej múdrosti a obozretnosti. Mal schopnosť jasne myslieť a usporiadane pracovať.

Biskup Henninghaus o ňom hovorí: „Bol otvorený, mal jasný a zdravý úsudok, zdravý ľudský rozum, pokojný a praktický pohľad na veci a potrebný takt pri posudzovaní a zaobchádzaní s ľuďmi.“

V misijnej činnosti sám zachovával to, čo odporúčal iným: treba položiť dobrý základ. Preto sa staral o dobré vyučovanie pred krstom, o dôkladnú prípravu katechétov a vzdelanie domorodých kňazov. Veľkú múdrosť prejavoval ako zástupca neprítomného biskupa, ako provikár a provinciál. Často odporúčal: „Ak chceme v misiách niečo dosiahnuť a nič nepokaziť, tak volajme aj tisíckrát k Duchu Svätému o dar milosti.“ Sám sa často modlieval o dary Ducha Svätého a aj spolubratov prosil o radu.

Jeho príklad nás má poučiť, že aj pre nás je múdrosť kresťanská čnosť, o ktorí máme prosiť Ducha Svätého.

Prosby:

Bože, sv. Jozef Freinademetz pracoval s horlivosťou a kresťanskou múdrosťou pre tvoje kráľovstvo na zemi. Pomôž nám nasledovať jeho príklad a dožič nám, o čo prosíme:

  • Aby si nášho Svätého Otca a biskupov Cirkvi v neistote a zmenách doby obdaril a viedol svetlom múdrosti.
  • Aby si vodcom štátov a národov vnukol myšlienky pokoja, zodpovednosti a viedol ich.
  • Aby si poučil ľudí, nech v blahobyte a v skúškach života nezabúdajú na teba a na svoj večný cieľ.
  • Aby si nás pri plnení svojich povinností osvietil darmi Ducha Svätého a posilnil.

Pane a Bože náš, zošli nám Ducha múdrosti, pravdy a pokoja. Nech poznáme, čo od nás žiadaš, a to, čo sme poznali, aj ochotne a pokorne splníme ako tvoj príkaz. Bože, ty si milostivý svojmu ľudu a vedieš ho v láske. Daruj Ducha múdrosti všetkým, ktorí majú účasť na úlohe viesť iných. Pomôž im, aby poznali, čo sa tebe páči, a celou svojou silou to aj uskutočňovali. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

„Akí nevýslovne hlúpi by sme boli, keby sme mysleli len na to, aby sa nám dobre viedlo iba na tomto svete.“ (sv. Jozef Freinademetz)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Predchádzajúce dni:

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (4. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (3. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (2. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (1. DEŇ NOVÉNY)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie