Aktuality

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (4. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (4. DEŇ NOVÉNY)

HORLIVOSŤ ZA BOŽIE KRÁĽOVSTVO

„Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.“ (2 Tim 4, 2-5)

Čítanie:

Z 1ásky k Bohu a preto, že ho Boh volal, stal sa Jozef Freinademetz neúnavným misionárom, činným pracovníkom v Pánovej vinici. Veľmi silno to vyzdvihuje Dekrét o hrdinskom stupni jeho čností: „Veľmi horlivým štúdiom si získal nevšedne dobrú znalosť ťažkej čínskej reči. S odvahou a energiou začal zakladať nové misijné stanice, vykonal misionársku prácu v doteraz nepodchytených krajoch. Jeho činnosť dokazuje, ako vážne to bral.“ Domov napísal: „Len toho sa bojím, že by som konal príliš málo, aby som spĺňal svoju povinnosť.“

Okrem namáhavej práce ako priekopník a cestujúci misionár zaslúžil sa aj o vydávanie spisov pre dušpastiersku činnosť misionárov, na poučovanie kresťanov a výchovu čínskych kňazov.

Vynikal aj vo vedení misie ako provikár, administrátor a rehoľný predstavený misionárov. Hoci zdravý a zdatný, čoskoro sa vyčerpal horlivosťou pre Boha a jeho kráľovstvo. Rodičom napísal: „Teraz na zemi je čas pracovať a bojovať, nie však odpočívať. Ak s1úžime Bohu celým srdcom, tak sa v nebi uvidíme.“

„Neodmietnite nám almužnu modlitby, čo je potrebnejšie ako všetko ostatné. Je síce pravda, že bez peňažných prostriedkov máme ruky zviazané. A keďže svet riadia peniaze, ale nie Cirkev, tak aj to zostáva pravdou, že misionár aj v pohanskom svete bez peňazí nedosiahne veľké víťazstvá.“

Prosby:

Pane Ježišu, ty si sa z poslušnosti Otcovej vôli strávil pre spásu ľudí. Tvoj služobník sv. Jozef Freinademetz ťa nasledoval a stal sa nám príkladom svojou horlivosťou za spásu duší. Voláme k tebe:

  • Daruj svojej Cirkvi mužov a ženy naplnených láskou k tebe, ktorí by nasadili svoje sily do služby blížnym.
  • Daj ľudstvu časy pokoja, aby hlásatelia blahozvesti mohli plniť nehatene svoje poslanie: privádzať ľudí k Bohu.
  • Posilni a poteš všetkých, ktorí sa pri plnení svojho poslania vyčerpali, ochoreli alebo sú bezradní.
  • Pomáhaj aj nám, aby sme plnili svoje povinnosti a horlivo pracovali na tvoju oslavu a pre blaho blížnych.

Bože, ty si poslal na svet svojho Syna ako pravé svetlo, prosíme ťa za všetkých ľudí, nech Duch Svätý otvára ich srdcia pravde a vzbudzuje v nich vieru, aby sa krstom zrodili k novému životu a stali sa členmi tvojho ľudu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

„Čím viac nás Pán požehnáva, tým viac musíme pre neho pracovať.“ (sv. Jozef Freinademetz)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Predchádzajúce dni:

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (2. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (1. DEŇ NOVÉNY)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie