Aktuality

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (5. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (5. DEŇ NOVÉNY)

LÁSKA A PRÍŤAŽLIVÁ DOBROTA

„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ (1 Kor 13, 1-2; 4-7)

Čítanie:

Celá misionárska činnosť Jozefa Freinademetza bola slúžiaca láska, ako sám píše: „Prišli sme, aby sme slúžili.“ S láskou spájal príťažlivú dobrotu. Jeho spolužiak František Mair charakterizuje mladého kňaza Jozefa takto: „Nenachádzam pre neho lepšie označenie ako toto: stelesnených dvanásť plodov Ducha Svätého – láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, ktorá vyžaruje čnosť miernosti.“

V misiách bol tak isto láskavý a ľudí si získal svojou dobrotou. Biskup Henninghaus píše: „Z jeho milej bytosti vychádzalo akési kúzlo, čo mu získalo srdcia všetkých, ktorí sa s ním bližšie stretávali. Taký zostal aj napriek námahám misionárskeho života, napriek ťažkostiam, prenasledovaniam a sklamaniam, akých veru nechýbalo.“

Vždy bol plný chápania iných, ako milujúca a pomáhajúca „Matka misie“, ako ho často menovali. Svojim žiakom v Steyli zdôrazňoval: „Sotva je niečo iné, čo Kristus tak vrelo odporúčal a čo apoštoli opakovali, ako príkaz lásky. Majme trpezlivosť s každým, potešme sa vzájomne a povzbudzujme sa k dobrému.“

Prosby:

Bože, láska je tvoje veľké prikázanie. Jozef slúžil svojim bratom prívetivosťou a dobrotou. Na jeho príhovor nám dožič:

  • Aby kresťanské cirkvi a veriaci svojím životom a skutkami dosvedčovali lásku, ktorú si ty určil a svojím príkladom ukázal, aby boli svedkami lásky vo svete.
  • Aby sa duchom kresťanskej lásky svet oslobodil od nenávisti a nepriateľstva a od utláčania iných.
  • Aby chorí a hladujúci vo svete zakúsili lásku veriacich. Aj nás naplň duchom tvojej dobroty a súcitu.

Bože, prosíme ťa, zapáľ naše srdcia ohňom tvojej lásky, aby naše zmýšľanie bolo vždy dôsledné a tebe milé, aby sme ťa úprimne milovali vo svojich bratoch a sestrách. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

„Reč lásky je jediná reč, ktorej všetci rozumejú.“ (sv. Jozef Freinademetz)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Predchádzajúce dni:

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (3. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (2. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (1. DEŇ NOVÉNY)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie