Aktuality

VEĽKONOČNÁ ÚVAHA II. / „Som ochotný prijať Kristov pokoj?“

Podcast:

Pokoj vám!“ Týmito slovami pozdravil Ježiš svojich apoštolov pri svojom prvom zjavení po zmŕtvychvstaní. Jeho učeníci, keď ho uvideli sa najskôr zarazili a preto ich Ježiš následne ešte raz pozdravil: „Pokoj vám!“.

Práve túto myšlienku priniesol Ježiš na tento svet od samého začiatku svojho ohlasovania. Aj keď zomrel veľmi násilným spôsobom, neodradilo ho to od toho, čo chcel dať nám všetkým, a tým je jeho Pokoj. Pokoj, samozrejme, nie je len obyčajná neprítomnosť vojny, alebo násilia. Pokoj, ktorý dáva Ježiš, je pocit istoty, že nech sa nám stane čokoľvek, vieme, že je tu milujúci Boh, ktorý je tu pri nás vo všetkom. Aj keď sa v našom okolí zdá, že pokoj je nedosiahnuteľný, pokiaľ sa zveríme Bohu, pokoj vstúpi aj do našich sŕdc.

To nás privádza k apoštolovi Tomášovi. Tomáš z nejakého dôvodu nebol medzi apoštolmi počas tej noci, keď sa Ježiš zjavil a apoštolom ich svedectvo neverí. Aj keď sa ho učeníci snažia presvedčiť, Tomáš zostáva skeptický a dokonca sa odvážil povedať, že ak neuvidí na jeho rukách stopy po klincoch, a nevloží svoju ruku do Kristovho boku, odmietne uveriť.

Nie sme aj my niekedy takí? Napríklad, keď nám naši najbližší priatelia niečo povedia, odmietame uveriť, pokiaľ to my sami na svojej koži nezažijeme? Keď prežívame ťažkosti alebo utrpenie, koľkí z nás sa už niekedy pýtali: „Kde je v tom všetkom Boh?“. Prečo Boh dopustil, aby sa nám a celému svetu, kde trpia milióny ľudí, stala taká hrozná vec. Evanjelium na II. Veľkonočnú nedeľu nás však uisťuje, že nemáme pochybovať. Vieme, že keď sa Ježiš po ôsmich dňoch opäť zjavil apoštolom, bol pri tom aj Tomáš. Ježiš ho vyzval, aby mu položil prst na ruky a ruku do boku, a povedal mu, aby už nepochyboval, ale veril. Tomáš odpovedal nasledovným vyznaním viery: „Pán môj a Boh môj!“.

Vo svete, kde zostáva toľko otázok bez odpovede, máme mať istotu, že Boh je s nami. Vráťme sa v mysli späť do najnáročnejších dní pandémie COVID-19.

  • Vždy, keď sme videli „frontových bojovníkov“, ako sú lekári, zdravotné sestry,  zdravotnícky personál, ktorí sa tak usilovne snažili vrátiť zdravie tým, ktorí ochoreli v dôsledku COVID 19;
  • Vždy, keď sme videli majiteľov obchodov, personál supermarketov, lekárnikov a ich zamestnancov, ktorí tak usilovne pracovali a riskovali svoje životy, aby sme všetci mali potraviny, lieky a iné základné potreby pre náš život;
  • Vždy, keď sme videli, ako sa sociálne médiá a iné technológie využívali na to, aby sme boli všetci v kontakte, napriek tomu, že sme museli zostať doma;
  • Vždy, keď sme videli, ako sa učitelia a školský personál snažili udržať svoje školy otvorené, alebo zaviedli online výučbu, aby naše deti mohli dostať vzdelanie a mnoho ďalších príkladov obetavosti, úprimne verím, že Boh bol pri nich a je s nami aj teraz, v akýchkoľvek ťažkostiach, ktorým môžeme čeliť.

Prijmime teda Kristov pokoj, ktorý Ježiš ponúkol a zaplatil svojim životom. Môžu nastať chvíle, keď sa objavia pochybnosti, najmä keď čelíme výzvam. Sám Ježiš nás však žiada, aby sme „už nepochybovali, ale verili“. Čím náročnejšie sú teda časy, tým viac by sme mali veriť. Nezabúdajme, že Kristov pokoj premôže každú ťažkosť, ktorú nám život môže pripraviť, a urobí nás silnejšími a vďačnejšími za vedomie, že nech sa deje čokoľvek, Ježiš je Emanuel, „Boh s nami“.

Text pripravil: P. Elmer Ibarra SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie